Phát huy sức trẻ trong phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt”

CSVN – Phong trào thi đua “Tấn sản phẩm mủ vượt” được các đơn vị tích cực triển khai đến đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ngay từ đầu năm vì tính hiệu quả thiết thực mang lại. Với sức trẻ của thanh niên, phong trào đã góp phần giúp các công ty hoàn thành sản lượng khai thác.  
ĐTN Cao su Đồng Phú trao thưởng cho ĐVTN hoàn thành kế hoạch năm tại tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Minh Tuấn
ĐTN Cao su Đồng Phú trao thưởng cho ĐVTN hoàn thành kế hoạch năm tại tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Minh Tuấn

100% ĐVTN đăng ký thực hiện

Tại Công ty CPCS Đồng Phú, phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” khởi nguồn từ nhiều năm qua và phát triển qua từng năm. Đoàn Thanh niên (ĐTN) công ty xác định đây là phong trào thi đua chủ đạo trong quá trình tuyên truyền, vận động ĐVTN lao động sản xuất.

Anh Đặng Kim Mùi – Bí thư ĐTN công ty cho biết, ngay từ 30/9, ĐTN đã phát động phong trào, nhằm động viên ĐVTN tích cực làm việc, hoàn thành KH. Hàng năm, 100% ĐVTN công ty đều đăng ký tham gia phong trào. Đây là phong trào được đông đảo thanh niên công nhân và lãnh đạo đơn vị quan tâm, ủng hộ.

Số lượng ĐVTN về trước KH sản lượng đến ngày 11/12 là 65/865 ĐVTN là công nhân khai thác toàn công ty. ĐTN công ty đã khen thưởng 500.000 đồng/cá nhân. Sản lượng KH công ty giao khoán 4.035 tấn, ĐVTN thực hiện được 4.236 tấn. Trong số những ĐVTN tiêu biểu hoàn thành trước sản lượng KH, có Mai Phạm Trương – Chi đoàn III – Đoàn cơ sở NTCS Tân Thành về đích trước 92 ngày.

Anh Nguyễn Sông Thao – Bí thư ĐTN Cao su Tân Biên cho biết, nhằm động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào, các đơn vị đều động viên khen thưởng kịp thời ngay trên vườn cây cho những gương ĐVTN xuất sắc.

ĐTN Cao su Tân Biên cũng trích khen thưởng 200.000 đồng/người cho các ĐVTN vượt sản lượng, năng suất cao, hoàn thành trước KH.

Khơi dậy tinh thần xung kích

Trong những năm qua, cùng với nhiều phong trào thi đua hành động, phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” do ĐTN Cao su Lộc Ninh phát động được đánh giá là một trong những phong trào thiết thực, sôi nổi, đem lại nhiều kết quả tích cực và thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ công ty trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

ĐTN công ty không chỉ quan tâm phát động phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt”, mà còn thường xuyên khen thưởng kịp thời cho các tập thể và các cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng. ĐTN công ty đề ra mức khen thưởng 1 triệu đồng/tập thể và 200.000 đồng/cá nhân.

Qua nhiều năm tổ chức thực hiện, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, KH sản lượng hằng năm luôn vượt 105 – 120%, số mủ vượt 560 -650 tấn mỗi năm. Đặc biệt, có 100% ĐVTN hoàn thành và vượt mức KH được giao.

Phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt” được ĐTN Cao su Bình Long phát động nhiều năm qua đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Tính đến 31/10, có 65 ĐV có sản lượng mủ thực hiện cao nhất được khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo ĐTN công ty cho biết, vào đầu mùa cạo mỗi năm, các cơ sở Đoàn đều phát động ĐVTN đăng ký tham gia phong trào “Tấn sản phẩm mủ vượt”. Nhờ vậy, những năm qua ĐVTN cũng đã đóng góp hàng ngàn tấn mủ trong tổng sản lượng mủ vượt của toàn công ty.

Nhận thấy hiệu quả trong SXKD từ phong trào tấn sản phẩm mủ vượt, ĐTN Cao su Phú Riềng, đã thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia ngày từ đầu vụ khai thác mủ. Qua phong trào thi đua, xuất hiện những gương thanh niên CN xuất sắc. Đây là những hạt nhân được nhân rộng, từ đó số lượng ĐVTN vượt sản lượng tăng dần qua từng năm, dấy lên phong trào thi đua rộng khắp trong từng Đoàn cơ sở trong toàn công ty.

 MINH TÂM