tháng thanh niên

Nhớ màu áo xanh tháng ba

CSVN – Sáng nay, trong lúc dọn đồ, tim tôi như dừng lại một nhịp, khi bắt gặp chiếc áo xanh tình nguyện thuở nào. Màu áo ấy là cả năm tháng tuổi trẻ của

Thiết thực Tháng Thanh niên tại Cao su Bà Rịa

CSVNO-Thiết thực tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2018), trong tháng 3 ĐTN Cao su Bà Rịa đã tổ chức nhiều hoạt động

Nhớ màu áo xanh tháng ba

CSVN – Sáng nay, trong lúc dọn đồ, tim tôi như dừng lại một nhịp, khi bắt gặp chiếc áo xanh tình nguyện thuở nào.

Nhớ màu áo xanh tháng ba

CSVN – Sáng nay, trong lúc dọn đồ, tim tôi như dừng lại một nhịp, khi bắt gặp chiếc áo