Thu nhập kinh tế gia đình của thanh niên Cao su Chư Păh từ 25-30 triệu đồng/năm

CSVNO – Trong nhiệm kỳ qua, mức thu nhập kinh tế gia đình ngoài lương của đoàn viên thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đạt bình quân từ 25 đến 30 triệu đồng một năm.
Ban chấp hành mới ra mắt
Ban chấp hành mới ra mắt

Trong hai ngày 3 – 4/8 Đoàn TN Công ty tổ chức đại hội Đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự đại hội có 126 đoàn viên ưu tú đại diện cho 574 ĐVTN của 11 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện,  các hoạt động của Đoàn đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tham gia tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Công ty.

Đại biểu bầu BCH khóa mới
Đại biểu bầu BCH khóa mới

Để phong trào đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào xung kích phát triển kinh tế – xã hội  đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp Đoàn TN Công ty đã cụ thể hóa bằng các phong trào gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào sáng tạo trẻ, tiết kiệm trong sản xuất, nhiều đề tài đã có sự tham gia của ĐVTN và được đánh giá cao.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

Bên cạnh đó Đoàn TN đã vận động ĐVTN phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phương thức khác nhau như trồng cà phê, tiêu, bời lời, nuôi bò, gia cầm, các mô hình kinh doanh dịch vụ nhờ vậy mà mức thu nhập kinh tế gia đình ngoài lương của đoàn viên thanh niên bình quân từ 25 đến 30 triệu đồng một năm.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ công ty TNHH MTV cao su Chư Păh Gương mẫu – Đi đầu –  Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới góp phần phát triển Công ty toàn diện, trong nhiệm kỳ mới phấn đấu 70% trở lên Đoàn viên Thanh niên có tay nghề khá giỏi, 100% Đoàn viên Thanh niên đạt và vượt chỉ tiêu giao khoán, thanh niên làm công nhân KTCB, phấn đấu tỷ lệ sống trồng mới tái canh đạt 100%.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Về chất lượng vườn cây, phấn đấu 100% vườn cây đạt mức tăng trưởng theo yêu cầu kỹ thuật, cuối năm có 80 – 85% Đoàn viên Thanh niên đạt lao động tiên tiến.

Ngoài ra, ĐTN công ty đề ra chỉ tiêu 90% đoàn viên thanh niên đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống cho thanh niên, tập trung vào các cây công nghiệp dài ngày như: Cà phê, hồ tiêu, bời lời, điều…Phấn đấu thu nhập bình quân 30.000.000đ – 35.000.000đ/người/năm.

Đại hội đã bầu 17 anh chị vào ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 – 2022. Anh Bùi Văn Sang được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TN công ty.

                                                                            Hà Đức Thành