Phát động phong trào thi đua đặc biệt

CSVN – VRG và Công đoàn CSVN vừa ban hành Kế hoạch 15/KHLT/CSVN-CĐCS, phát động phong thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2015. Nội dung thi đua tập trung vào 6 mục tiêu chính:
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD
Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD là một trong những nội dung thi đua quan trọng. Ảnh: Tùng Châu

Thứ nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCNVC-LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước kế hoạch năm 2015; vận động CBCNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào “Luyện tay nghề Thi thợ giỏi” các cấp…

Thứ hai, vận động CBCNVC-LĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho CBCNVC- LĐ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong phong trào “Người tốt Việc tốt”…

Thứ tư, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện tốt Bộ Luật lao động, Luật CĐ; tập trung chăm lo đời sống cho CBCNVC-LĐ; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCNVC-LĐ; tổ chức tốt Tháng Công nhân 2015.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh.

Thứ sáu, CĐ các đơn vị cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức bình xét trong nữ CNVC-LĐ nhằm tuyên dương nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Hội LHPN VN (20/10/1930 – 20/10/2015).

Phong trào thi đua năm 2015 được tổ chức thành các đợt liên tục như sau:

Đợt 1: Từ tháng 1 đến 1/5: Với chủ đề Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN – Mừng Xuân Ất Mùi 2015; Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); Kỷ niệm 126 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1889 – 1/5/2015); Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015); Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc.

Đợt 2: Từ 1/5 đến 30/9: Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” 2015; Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập CĐ VN (28/7/1929-28/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN VN (2/9/1945- 2/9/2015). Trọng điểm của thi đua mỗi đơn vị có ít nhất 1 công trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước trong CBCNV-LĐ lần thứ IX và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII.

Đợt 3: Từ 1/10 đến 31/12: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính năm 2015; chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2015).

T.S