Lắng nghe và chia sẻ với công nhân

CSVN – Ngành cao su gặp khó khăn, tâm lý tư tưởng công nhân (CN) không ổn định, thực trạng CN xin nghỉ việc diễn ra khá phổ biến, nhưng Công đoàn (CĐ) Cao su Dầu Tiếng vẫn duy trì tốt mọi hoạt động góp phần ổn định tư tưởng CNLĐ gắn bó với công ty vượt qua khó khăn. Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng chia sẻ kinh nghiệm tại đơn vị.
Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng Lê Văn Kim (thứ tư từ trái sang) tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên đơn vị kết nghĩa CĐ Cao su Nam Giang – Quảng Nam.
Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng Lê Văn Kim (thứ tư từ trái sang) tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên đơn vị kết nghĩa CĐ Cao su Nam Giang – Quảng Nam.

PV: Ông có thể cho biết những giải pháp CĐ công ty đã thực hiện để ổn định tư tưởng công nhân lao động lúc khó khăn?

Ông Lê Văn Kim: Công đoàn Cao su Dầu Tiếng nhận thức được rằng, với những khó khăn tác động do giá cao su giảm sâu, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống và tư tưởng người lao động (NLĐ), hơn lúc nào hết, các cấp CĐ phải bám sát cơ sở, tập trung chỉ đạo cơ sở kiên trì giải thích cho CN thấu hiểu những khó khăn trong SXKD mà đơn vị đang phải đối mặt; tích cực tuyên truyền vận động NLĐ vượt qua khó khăn, thách thức; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, văn hóa, tinh thần nhằm động viên, cổ vũ CNLĐ bám sát vườn cây, nhà máy…

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là lúc khó khăn, càng phải quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động CĐ. Đối với công tác truyên truyền giáo dục, chúng tôi tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trực tiếp đến CB.CNVC-LĐ thông qua các cuộc họp; xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên Đài truyền thanh công ty, chuyên mục “Tiếng nói công nhân Cao su Dầu Tiếng” phát trên Đài phát thanh huyện Dầu Tiếng; tuyên truyền qua báo chí cấp phát đến cấp Tổ; tổ chức xe tuyên truyền lưu động trong các khu dân cư ở 11 nông trường…

Đặc biệt, CĐ đã phối hợp cùng Ban TGĐ công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân” thông qua việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại định kỳ. Tại các buổi gặp gỡ đối thoại, người sử dụng lao động được trực tiếp nghe những ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của CN; giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, nhận được sự ủng hộ và đồng thuận cao của NLĐ.

PV: CĐ công ty rút ra bài học kinh nghiệm gì trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, thưa ông?

Ông Lê Văn Kim: Trước hết, phải khẳng định rằng, trong 5 năm gần đây (2011 – 2015), công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm nào cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có phong trào CN học tập làm theo tấm gương Bác Hồ đã mang lại hiệu quả tốt.

Ban Thường vụ CĐ công ty coi việc đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là biện pháp quan trọng để mọi người soi rọi lại bản thân, tìm ra mặt mạnh để phát huy; nhìn thấy thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa và xây dựng phương hướng rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, đội ngũ cán bộ, Đoàn viên, CNVC-LĐ đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm được nâng cao, tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức, vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phan Thắng (thực hiện)