Chuẩn bị tuyên dương HSSV đạt thành tích cao năm 2014

CĐ Cao su VN vừa thông báo đến CĐ các công ty, đơn vị trực thuộc về việc tuyển chọn các em học sinh, sinh viên (HSSV) đạt thành tích cao trong học tập năm 2014 để chuẩn bị lễ tuyên dương năm 2014.

Theo đó, tất cả con CBCNV-LĐ VRG đạt tiêu chuẩn là HS trúng tuyển đại học năm 2014 đạt số điểm từ 20 trở lên (không tính điểm ưu tiên và điểm hệ số nhân 2). Đối với HS người dân tộc thiểu số đạt số điểm từ 20 trở lên (không tính điểm ưu tiên và điểm hệ số nhân 2). SV có thành tích đạt loại giỏi trở lên thuộc các trường đại học trên cả nước.

SV người dân tộc đạt loại khá trở lên. HSSV đạt giải ba hoặc huy chương Đồng trong các kỳ thi Olympic hoặc thi HS giỏi cấp quốc gia, quốc tế. HS nghèo vượt khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các HS đậu thủ khoa các trường đại học, CĐ Cao su VN cũng sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng.

P.V