Cao su Bà Rịa: Giá bán bình quân 39 triệu đồng/tấn mủ

CSVNO – Với giá bán bình quân 39 triệu đồng/tấn mủ, sản lượng tiêu thụ 7.678 tấn, năm 2014, Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đạt tổng doanh thu 401,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 67 tỷ đồng.
Ông Phan Tấn Hải – PCT thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho đại diện lãnh đạo công ty.
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho công ty.

Công ty trả lương cho 2.269 lao động với mức thu nhập bình quân 6.337.000 đồng/người/tháng.

Trong năm, sản lượng công ty thực hiện được trên 6.695 tấn mủ cao su, đạt 106,28% kế hoạch năm, năng suất bình quân 1,6 tấn/ha.

Năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, giá bán mủ thấp, bệnh hại, mưa bão làm thiệt hại vườn cây…nhưng công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

Công ty còn đảm bảo tốt công tác chăm lo đời sống người lao động như chăm sóc sức khỏe thường niên, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân cũng như làm tốt công tác xã hội khác của công ty và tỉnh.

Ông Phạm Văn Chánh-Chủ tịch HĐTC Công ty, thừa ủy quyền lãnh đạo VRG trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ông Phạm Văn Chánh-Chủ tịch HĐTV Công ty, thừa ủy quyền lãnh đạo VRG trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với kết quả trên, trong dịp tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, tổ chức ngày 22/01, công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam,  bằng khen của VRG và nhiều giấy khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Tin, ảnh: Vũ Phong