Tìm các giải pháp lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2015

CSVNO – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2015 của Đảng ủy VRG vừa được thông qua tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 10/9.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy  đã công bố Quyết định chuẩn y BCH, UBKT Đảng ủy VRG nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2015 đến Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII và phương hướng nhiệm vụ  từ nay cho đến cuối năm 2015; Thông qua chương trình công tác toàn khóa của BCH và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII; Báo cáo tóm tắt dự thảo các văn bản về: Quyết định phân công nhiệm vụ BCH; Quy chế làm việc của BCH; Quy chế làm việc của UBKT; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ…

Theo đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2015 của Đảng ủy VRG gặp nhiều khó khăn, giá mủ cao su duy trì ở mức thấp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tiền lương. Song Đảng ủy và lãnh đạo VRG đã chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thị trường, nỗ lực, kiên trì và phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Với mục tiêu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD; Tập trung tìm các giải pháp lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Từ nay đến cuối năm 2015, Đảng ủy VRG tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 (ước đạt): Sản lượng cao su khai thác: 255.000 tấn; Tổng doanh thu: 21.515 tỷ đồng;  Nộp ngân sách: 1.491 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2.801 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước gắn với triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu VRG giai đoạn 2012-2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo về Quy chế làm việc của BCH; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; kế hoạch hoạt động của UBKT, công tác báo cáo tình hình hoạt động của từng Chi, Đảng bộ trực thuộc …

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức Phó Bí thư Đảng ủy - Phó TGĐ VRG Thông qua chương trình công tác toàn khóa của BCH nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Phó Bí thư thường trực  Đảng ủy – Phó TGĐ VRG  thông qua chương trình công tác toàn khóa của BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu. Đ/c cũng đề nghị các thành viên trong BCH nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh nội dung các dự thảo.

“Bộ phận tổng hợp, Ban tổ chức, UBKT cần căn cứ vào Điều lệ Đảng, kế thừa Quy chế BCH nhiệm kỳ 2010-2015 để xây dựng Quy chế BCH nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian tới, tình hình dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các đồng chí trong BCH thực hiện nhiệm vụ được phân công làm tốt hơn nữa công tác của mình tại các cơ sở; hiến kế, động viên tinh thần để các đơn vị vượt qua khó khăn, để đơn vị nào cũng làm ăn có lãi”, đ/c Trần Ngọc Thuận chỉ đạo.                                                                                                                                                                                           Tin, ảnh: Nguyễn Lý