Khối miền Đông Nam bộ 1 thực hiện tốt phong trào thi đua

CSVNO – Ngày 20/12, Khối thi đua miền Đông Nam bộ 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cao su Đồng Phú được các thành viên trong khối đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ.

Khối thi đua miền Đông Nam bộ 1 quyết tâm hoàn thành chương trình hành động đề ra trong năm 2021

Khối thi đua miền Đông Nam bộ 1 gồm 5 công ty cao su: Phú Riềng, Đồng Phú, Phước Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, với tổng diện tích đang quản lý 56.605,71 ha. Trong đó diện tích cao su đang khai thác 30.112,59 ha; diện tích kiến thiết cơ bản 20.011,56 ha, tái canh trồng mới 3.278,16 ha,đất rừng 155,49 ha và 3.047,91 ha là đất sử dụng khác.Tổng số lao động là 11.888 người, trong đó lao động dân tộc thiểu số có 798 người (chiếm 6,71%).

Chủ trì hội nghị

Năm 2020, mặc dù các đơn vị thành viên trong khối gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết thi đua quyết tâm cao của toàn thể CB.CNVC-LĐ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực sản xuất.

Ước năm 2020 toàn khối khai thác được 60.766 tấn (vượt 2,3% kế hoạch); thu mua 40.291 tấn (vượt 25,91% KH); chế biến 95.411 tấn (vượt 11,07% KH); tiêu thụ 111.678 tấn (vượt 6,33% KH); tổng doanh thu 5.331,61 tấn (vượt 3,49% KH); lợi nhuận trước thuế 1.841,15 tỷ đồng (vượt 2,82% KH); nộp ngân sách cho Nhà nước 493,41 tỷ đồng (đạt 93,03% KH); thu nhập bình quân toàn khối trên 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Quảng cảnh hội nghị

Khối Miền Đông Nam bộ 1 đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương với tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng. Khối đã xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho 1 công nhân ở Nông trường Thuận Phú, Cao su Đồng Phú có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 70 triệu đồng.

Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối luôn được đổi mới về nội dung, hình thức và cách thức tổ chức, đã thu hút 100% lực lượng NLĐ ở tất cả các đơn vị tham gia hưởng ứng thực hiện.

Trong năm qua, nổi bật nhất là phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” được triển khai sau rộng trong toàn khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp ngành năm nay, có 3/5 đơn vị trong khối đạt kết qua cao: Cao su Phú Riềng đạt giải nhất, Đồng Phú đạt giải nhì và Tây Ninh đạt giải 3 tập thể.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. Cao su Đồng Phú được đề xuất tặng Cờ Chính phủ vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua, Cao su Tây Ninh nhận Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Cao su Phú Riềng nhận Cờ thi đua năm 2020 của VRG và Cao su Tân Biên nhận bằng khen của VRG.

Tại hội nghị, Khối Miền Đông Nam bộ 1 đã kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2021. Cao su Tân Biên làm khối trưởng và Cao su Phú Riềng làm khối phó.

Cao su Tân Biên nhận cờ khối trưởng năm 2021

Phát huy những thắng lợi đạt được trong năm 2020, Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 1 quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm, khuyến khích NLĐ làm giàu chính đáng.

Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT tạo động lực tinh thần cho NLĐ. Tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Tập đoàn và chính quyền địa phương.

Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng tiêu biểu, xuất sắc. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG biểu dương kết quả nổi bật của Khối: 5 công ty trong Khối miền Đông Nam bộ 1 là những đơn vị nòng cốt, đóng góp rất lớn cho Tập đoàn và địa phương. Trong năm 2020, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các đơn vị thành viên trong Khốiđã phát huy được những mặt thuận lợi, khai thác hiệu quả nguồn lực của đơn vị, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, năng suất vườn cây, doanh thu, lợi nhuận, đóng góp nhân sách Nhà nước, thu nhập người lao động… đều rất ấn tượng. Các đơn vị chủ động giữ mối quan hệ hài hòa, mật thiết và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi địa bàn đứng chân, cùng nhau phối hợp giữ vững tình hình an ninh chính trịtrật tự xã hội. Công tác từ thiện xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên, thể hiện được trách nhiệm và tình cảm của đơn vị đối với cộng đồng xã hội.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thi đua VRG biểu dương kết quả nổi bật của Khối

“Phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối phát động và cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực… Có những phong trào thi đua trở thành phong trào thường xuyên, với mục tiêu và nội dung cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối.

Trong năm 2021, Khối tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời xây dựng những chương trình hành động, những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra” – ông Hưng chỉ đạo.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 19/12, Khối thi đua Đông Nam bộ 1 đã tổ chức hội nghị học tập, trao đổi công tác thi đua khen thưởng với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận.

Khối thi đua miền Đông Nam bộ 1 tặng quà lưu niệm Cao su Bình Thuận
Quang cảnh hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm thi đua khen thưởng

TRẦN HUỲNH