cao su Bà Rịa

Cao su Bà Rịa ra quân tái canh năm 2022

CSVNO – Ngày 06/7/2022 tại lô 49 Đội 2,Nông trường Xà Bang, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã ra quân khởi động cho vụ tái canh năm 2022. Năm nay tình hình