Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức bồi dưỡng văn thư và an toàn điện – nước

CSVNO – Thực hiện chương trình phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước,  trong 2 ngày 18 và 19/7, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã phối hợp khai giảng 2 lớp bồi dưỡng văn thư và an toàn điện – nước.
Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp văn thư lưu trữ gồm 75 học viên là cán bộ làm công tác văn thư của các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Lớp huấn luyện về an toàn điện – nước cho nhân viên phụ trách công tác điện – nước của các trường, lớp học gồm 87 học viên.

Trong 3 năm qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thường phối với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm cập nhật kiến thức cho viên chức trong ngành giáo dục vào mỗi dịp hè.

Đình Ninh