Trên 95% Đảng viên Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nhiệm vụ

CSVNO – Đây là số liệu được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015, được Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tổ chức ngày 30/12.
Đồng chí Trần Văn Du – Bí thư Đảng ủy Công ty, tặng giấy khen cho cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2014
Đồng chí Trần Văn Du – Bí thư Đảng ủy Công ty, tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2014

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty, cho biết năm 2014 công ty gặp rất nhiều khó khăn, giá bán cao su giảm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thu nhập, tiền lương, tác động đến đời sống công nhân lao động (CNLĐ).

Tuy nhiên, với sự linh hoạt, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty; sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và CB.CNVC-LĐ, đã tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết năm 2014 đề ra, tạo tiền đề cho công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Tâm – Đảng bộ NTCS An Lập được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Tâm – Đảng bộ NTCS An Lập được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

“Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; các chế độ chính sách của người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật”, bà Cẩm Hồng cho biết.

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Phân công và chuẩn y nhiệm vụ mới cho 2 đồng chí”]
Bí thư Đảng ủy Công ty Trần Văn Du (đứng giữa), trao quyết định cho ông Dương Kỳ Làm và Nguyễn Văn Minh (bên trái)
Bí thư Đảng ủy Công ty Trần Văn Du (đứng giữa), trao quyết định cho ông Dương Kỳ Làm và Nguyễn Văn Minh (bên trái)

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015, thừa ủy quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Trần Văn Du – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, đã trao quyết định về việc phân công đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, phụ trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy (thay thế đồng chí Trần Văn Du nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015), cho đến cuối nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Du còn trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, trúng cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

[/stextbox]

Trong công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống chính trị các cấp trong toàn công ty được kiện toàn vững mạnh. Chất lượng đội ngũ Đảng viên không ngừng được nâng cao. Năm 2014, công ty có 1.289 Đảng viên được đánh giá phân loại chất lượng. Trong đó, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm gần 15% (184 đồng chí); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 95% (1.233 đồng chí); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 3,9% (51 đồng chí).

Đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty, tặng giấy khen cho 3 cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới năm 2014
Đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty, tặng giấy khen cho 3 cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới năm 2014

Đối với tổ chức Đảng, trong tổng số 22 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công ty, có 15/22 cơ sở Đảng đạt “trong sạch vững mạnh”; 6 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2014, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp 101 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt hơn 144% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức – TGĐ Công ty trao thưởng cho 4 cơ sở Đảng lãnh đạo tốt nhiệm vụ khai thác, hoàn thành vượt mức kế hoạch sớm nhất
Đồng chí Nguyễn Tiến Đức – TGĐ Công ty trao thưởng cho 4 cơ sở Đảng lãnh đạo tốt nhiệm vụ khai thác, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2014 sớm nhất

Năm 2015, các cấp ủy Đảng công ty tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công ty phấn đấu kết nạp 60 Đảng viên mới; từ 90% Đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh.

Đại diện BTV Đảng ủy công ty tặng quà lưu niệm cho ông Trần văn Du (nghỉ hưu) và Nguyễn Tiến Đức (nhận nhiệm vụ mới)
Đại diện BTV Đảng ủy công ty tặng quà lưu niệm cho ông Trần Văn Du (nghỉ hưu) và Nguyễn Tiến Đức (nhận nhiệm vụ mới)

Phan Thắng