Đảng ủy Khối DNTW quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 5

CSVNO – Sáng 18/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các cán bộ chủ chốt của 35 Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 197 điểm cầu với gần 13.000 đại biểu tham dự.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG chủ trì Hội nghị (Điểm cầu phía Nam)
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG chủ trì Hội nghị (Điểm cầu phía Nam)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Cao Đức Phát – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Kinh tế TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 –NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 –NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 –NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh)
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh)

Qua đó, quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ và người lao động về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, là nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; nắm vững quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Đồng thời, xác định cơ cấu lại, đổi mới DNNN theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên, liên tục để đảm bảo DNNN giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao nhận thức  về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân là một trong ba lực lượng nòng cốt, một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hội trường VRG ( 177 Hai Bà Trưng -Quận 3 -TP. Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường VRG (177 Hai Bà Trưng – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho rằng: “Hội nghị TW 5 là hội nghị dành gần như toàn bộ thời gian cho vấn đề kinh tế Việt Nam của khóa XII; thể hiện sự quan tâm, quyết liệt đổi mới của Đảng đối với việc xây dựng đất nước Việt Nam và một lần nữa khẳng định về việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo cơ chế thị trường và định hướng XHCN”.

Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa XII); Nghị quyết của Đảng bộ Khối DNTW về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW”.                                                                                                                                                                                 Nguyễn LýẢnh: Vũ Phong