Cao su Sa Thầy: Phấn đấu mức lương bình quân 6 tháng cuối năm từ 11 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Đây là một trong những phương hướng của Đảng ủy Công ty CPCS Sa Thầy trong 6 tháng cuối năm.

Đ/c Đỗ Thanh Nam – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài và chịu sự ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại công ty đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

Cán bộ, đảng viên và CNVC đã thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNVC luôn ổn định; chú trọng công tác phát triển đảng. ANTT địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện.

Hầu hết cán bộ, đảng viên và CNV đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021.

Đ/c Đặng Công Thoại – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Tình hình sản xuất ổn định và phát triển, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo công tác cán bộ, củng cố kiện toàn bộ máy quản lý; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, tiến độ kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ khác.

Các đoàn thể duy trì được hoạt động, khẳng định được vai trò quan trọng của Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Công ty tiếp tục chỉ đạo các giải pháp phòng chống sự lây lan của đại dịch Covid-19; tổ chức học tập, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII).

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác theo kế hoạch được giao, không ngừng nâng cao chất lượng mủ nguyên liệu và mủ thành phẩm, tiêu thụ với giá bán cao hơn. Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật 5.285,88 ha.

Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu mức lương bình quân CBCNV 6 tháng cuối năm từ 11 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo các chế độ cho người lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phấn đấu xét và đề nghị kết nạp từ 3-4 đảng viên mới; thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và UBKT. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về ngày lễ lớn của đất nước, ngành và địa phương. Tiếp tục phân công cán bộ phối hợp địa phương thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện dự án Làng Công nhân Cao su; chỉ đạo xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững và các nhiệm vụ khác.

Đ/c A Khiên – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ia H’Drai , tỉnh Kon Tum phát biểu chỉ đạo.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 chiều ngày 12/7, đồng chí A Khiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum nhấn mạnh: Thường trực huyện ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Công ty đã đạt được trong 6 tháng qua, trong một điều kiện mà cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thời tiết, khí hậu gặp bất lợi, bên cạnh đó là dịch Covid-19, lao động mới nhiều và có tay nghề không cao…, nhưng Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. 

Đại biểu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid- 19 tại hội nghị.

Đồng chí A Khiên chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Công ty cần tiếp tục tập trung tuyên truyền cho người lao động về đại dịch Covid-19, chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, chú trọng đến việc ổn định nhà ở cho người lao động… . Đồng chí tin tưởng Đảng ủy Công ty sẽ thực hiện thắng lợi nhiều vụ năm 2021. 

ÁNH NGỌC