VRG trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021

CSVNO – Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất lần thứ 9, trong đó có VRG. 50 công ty này ghi nhận kỷ lục mới về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Tổng lợi nhuận sau thuế các công ty trong danh sách đạt 174.510 tỉ đồng, tăng 25,8% so với danh sách công bố năm trước.

VRG trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021

Đi qua năm 2021 đầy thách thức, VRG đã vượt khó thành công, sức khoẻ và đời sống của NLĐ được đảm bảo, kết quả SXKD với hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi đều đạt và vượt so với KH đề ra. Ngày 15/12/2021, toàn VRG đã khai thác được 377.722,6 tấn mủ (đạt 100% KH), về trước KH sản lượng 16 ngày. Mặc dù là một năm rất khó khăn nhưng là năm VRG hoàn thành KH sớm nhất trong vài năm trở lại đây và vượt gần 6% KH sản lượng năm 2021. Toàn Tập đoàn tiêu thụ trên 450.000 tấn cao su, giá bán bình quân cao hơn 27% so với năm 2020. Nổi bật có 20 đơn vị thành viên hoàn thành KH sản lượng năm 2021 trước 30 ngày. 31 đơn vị về trước kế hoạch từ 11 – 30 ngày.

Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa kiên trì, bám sát kế hoạch SXKD được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Thông tin năm 2021 của VRG do Forbes Việt Nam công bố

Tập đoàn được ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong công cuộc phát triển bền vững, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội – Bảo vệ môi trường. Đây là con đường không dễ đi đối với các doanh nghiệp, nhất là khi các hoạt động kinh doanh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Forbes Việt Nam cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam cũng bị suy giảm sức mua, kết quả như vậy phần nào thể hiện khả năng chống chịu, xoay trở của các doanh nghiệp.

THIÊN HƯƠNG