Cao su Chư Sê Kampong Thom: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bền vững

CSVN – Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Công ty CPCS Chư Sê Kampong Thom mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt. Để phát triển ổn định và bền vững, công ty đã xây dựng lộ trình sản xuất từ năm 2024 – 2060 duy trì sản lượng, năng suất bình quân toàn chu kỳ đạt 2 tấn/ha. Ổn định hiệu quả kinh doanh với tỷ suất lợi nhuận/doanh thu bình quân hàng năm 32%; tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ 17%. Duy trì cơ cấu nguồn thu từ mủ 54% và nguồn thu từ gỗ 46% trong suốt chu kỳ phát triển bền vững.

Trụ sở Cao su Chư Sê Kampong Thom giữa rừng cao su bạt ngàn
Xây dựng lộ trình sản xuất từ năm 2024 – 2060

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Cao su Chư Sê Kampong Thom, cho biết, công ty hiện quản lý 16.268,68 ha cao su khai thác, năm 2024, sản lượng dự kiến ước đạt 30.660 tấn, năng suất bình quân trên 1,9 tấn/ha. Tính đến nay, diện tích cao su kinh doanh của công ty tập trung từ tuổi cạo 3 đến tuổi cạo 8. Theo QTKT, chu kỳ thu hoạch mủ tại Lào và Campuchia trung bình là 17 năm (dao động từ 15 – 19 năm). Tổng thời gian tái canh là 10 năm (bình quân 1.626,87 ha/năm), trong trường hợp này diện tích kinh doanh giai đoạn 2038 – 2040 khoảng 4.258,83 ha, sản lượng ước đạt khoảng 6.388 – 7.885 tấn mủ. Về lộ trình khai thác, chế biến xuyên suốt đến năm 2060, công ty sẽ tái canh trồng mới vườn cây cao su bắt đầu năm 2027 đến năm 2044 (18 năm). Chăm sóc KTCB vườn cây tái canh từ 2026 đến 2048 (23 năm), thời gian từ trồng mới và chăm sóc KTCB đến thu hoạch mủ là 7 năm. Thu hoạch gỗ theo lộ trình kế hoạch thời gian tái canh vườn cây cao su từ năm 2027 đến 2060.

Xây dựng nhà máy chế biến gỗ 150.000 m3/năm

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, tái canh chu kỳ 1 từ 2026 – 2042 (17 năm) sản lượng gỗ cao su của công ty ước tính 2.236.503 m3. Trung bình sản lượng 1 năm tại dự án 131.559 m3. Giai đoạn 2, thu hoạch gỗ cao su, rừng trồng từ 2044 – 2060, sản lượng gỗ ước tính 1.457.947 m3. Trung bình sản lượng 1 năm tại dự án 80.997 m3. Tổng 2 giai đoạn ước thu hoạch gỗ đạt 4.416.467 m3. Trung bình mỗi năm sản lượng gỗ thu hoạch 110.412 m3. Từ năm 2051 đến 2060, công ty thực hiện thu hoạch gỗ chu kỳ 2 cây cao su kết hợp chuyển đổi trồng kinh doanh sang cây keo lai với diện tích chuyển đổi đến năm 2060 là 10.449 ha.

Với trữ lượng nguyên liệu gỗ cao su theo kế hoạch tại dự án đạt trên 110.412m3/năm, trữ lượng gỗ cao su của các công ty trong và ngoài ngành trên địa bàn với bán kính 150 km trở lại, dự kiến nguồn nguyên liệu khi nhà máy đi vào hoạt động dự kiến trên 150.000 m3/năm. Với sản lượng này, công ty định hướng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ với công suất 150.000 m3/năm. Phương án xây dựng nhà máy sẽ thực hiện cùng với đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng dự án nhà máy chế biến gỗ theo quy mô, vị trí địa lý để đáp ứng năng lực nguyên liệu vùng và khả năng nguồn vốn đầu tư công ty. Dự kiến thực hiện đầu tư nhà máy gỗ tại các khu công nghiệp giáp biên giới Campuchia, tại dự án thực hiện đầu tư xưởng sơ chế phôi gỗ qua tẩm hóa chất để vận chuyển về gia công tại nhà máy chế biến gỗ tại Việt Nam.

Công ty đã lập kế hoạch và dự án đầu tư trình xây dựng xưởng sơ chế hoàn thành trong năm 2026, Xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại Việt Nam hoàn thiện lắp đặt thiết bị vận hành sản xuất giai đoạn 1 công suất 75.000 m3 gỗ/năm vào năm 2026; giai đoạn 2 công suất 75.000 m3 gỗ/năm vào năm 2026.

BÌNH MINH