Các đơn vị Hành chính sự nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ: Vượt khó, đảm bảo thu nhập cho người lao động

CSVN – Năm 2023, hầu hết các đơn vị trong khối Hành chính sự nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ trực thuộc VRG đều nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho NLĐ.

Sản xuất bóng tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru
Lợi nhuận vượt 27% kế hoạch

VRG có 15 đơn vị Hành chính sự nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ, đóng chân trên nhiều địa phương khác nhau, nhiều lĩnh vực, ngành nghề hoạt động. Trong đó, khối Công nghiệp – Dịch vụ có: thủy điện, gỗ, nệm cao su, găng tay y tế, bóng cao su, cơ khí… Khối Hành chính sự nghiệp có: Trung tâm Y tế Cao su, Tạp chí Cao su Việt Nam, Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Kết quả năm 2023, các đơn vị Hành chính sự nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận đạt trên 127% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 100,14% kế hoạch. Mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng các đơn vị đều đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ, đặc biệt là đảm bảo tiền lương, thu nhập cho hơn 2.327 NLĐ đạt trên 13 triệu đồng/người/ tháng (đạt 94% kế hoạch). Có những đơn vị thu nhập bình quân NLĐ đạt trên 22 triệu đồng/người/ tháng, đơn vị thấp nhất cũng đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, hưởng ứng phong trào thi đua khen thưởng, các đơn vị thành viên đã tích cực hưởng ứng thực hiện và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, và đặc biệt là phong trào “Tháng công nhân”, “Tháng an toàn về vệ sinh lao động” đã được các đơn vị triển khai tổ chức kịp thời đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị.

Hầu hết các đơn vị trong khối đã thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tổ chức tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, trong lao động sáng tạo và trong thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Duy trì thường xuyên nhiều phong trào thi đua thiết thực

Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho NLĐ, các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Từng tập thể, cá nhân trong khối không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua, rèn luyện học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Năm 2024, các đơn vị Hành chính sự nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ sẽ tiếp tục triển khai, phát động phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CB.CNV LĐ, khuyến khích cá nhân phấn đấu, lập thành tích trong phong trào và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành cao su Việt Nam. Phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể đảm bảo ổn định tình hình lao động, tìm giải pháp tăng năng suất lao động để nâng cao thu nhập, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ các đơn vị.

VŨ PHONG