Cao su Yên Bái vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

CSVNO – Ngày 29/1, Công ty CPCS Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam đã thăm hỏi và trao 73 phần quà trị giá 73 triệu đồng cho người lao động khó khăn.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen của Tập đoàn cho công ty

Mặc dù năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá mủ cao su xuống thấp bên cạnh đó là đội ngũ CB.CNV còn non trẻ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Lãnh đạo công ty, sự chỉ đạo điều hành sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn và tỉnh Yên Bái, Công ty CPCS Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Cao su Yên Bái nhận bằng khen của VRG

Cao su Yên Bái đang quản lý 2.266,62 ha cây cao su kiến thiết cơ bản và khai thác. Trong đó, vườn cây khai thác 956,52 ha. Năm qua, công ty khai thác được 503 tấn (vượt 1% KH); tiêu thụ 431 tấn (vượt 86,2% KH); doanh thu 13,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 766 triệu đồng.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của VRG

Công ty ổn định việc làm và thu nhập cho 339 lao động (trong đó, lao động là đồng bào dân tộc thiểu chiếm 65,5%), với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ tham quan học tập, tập huấn chuyên môn…

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của VRG

Kế hoạch năm 2024, công ty khai thác được 750 tấn; chế biến 750 tấn; tiêu thụ 750 tấn; doanh thu 13,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 766 triệu đồng. Chăm lo đời sống cho NLĐ, các chế độ lương thưởng, cải thiện thu nhập thông qua nhiều hỗ trợ theo các thời điểm trong năm theo năng suất của từng tháng…

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn cho Công đoàn Cao su Yên Bái
Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi và trao 73 phần quà trị giá 73 triệu đồng cho người lao động khó khăn
PV