Đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

CSVN – Tạp chí Cao su VN ghi nhận ý kiến đảng viên, NLĐ trước thềm Đại hội Đảng bộ công ty CPCS Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Công đoàn công ty: “Phát huy vai trò lãnh đạo, làm hạt nhân trong hệ thống chính trị, Đảng bộ công ty đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, tôi tin rằng Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ SXKD, chăm lo tốt đời sống NLĐ”.

Đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó GĐ NT Xà Bang, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên công ty: “Đảng ủy, ban lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt bằng chính sự nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên nên phong trào của thanh niên phát triển đúng hướng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đảng ủy công ty đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuổi trẻ công ty mong muốn Đảng ủy tiếp tục quan tâm đến công tác thanh niên, đồng thời định hướng sự phát triển của đơn vị để đội ngũ cán bộ Đoàn cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cơ quan, đơn vị”.

Đ/c  Huỳnh  Thị  Hoa – Trưởng Ban kiểm soát công ty: “Đảng bộ công ty đã xây dựng được sự đoàn kết, nhất trí cao từ công ty đến các nông trường, xí nghiệp, đơn vị; từ đó phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, đảng viên, và NLĐ. Tiền lương, đời sống, thu nhập NLĐ ổn định và tăng hàng năm”.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh – GĐ Nông trường Cù Bị: “Nhiệm kỳ qua Đảng bộ công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo mọi hoạt động SXKD và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, giá mủ thấp, biến động lao động, song Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo cấp ủy các cấp, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, NLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cần cù, vượt khó, tích cực thi đua trong lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng toàn thể công ty sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch”.

Đ/c Hoàng Bảo Thái – Công nhân khai thác Đội 4, Nông trường Cù Bị: “Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song lãnh đạo công ty và các đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống  NLĐ. Các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, các phong trào VHVN, TDTT được duy trì góp phần giúp NLĐ yên tâm gắn bó với đơn vị, với vườn cây, nỗ lực hoàn thành và vượt sản lượng giao. Trong thời gian tới, mong lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống NLĐ”.

BÌNH AN (ghi)