“Công đoàn cao su Việt Nam luôn là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật trong Tổng liên đoàn lao động VN”

CSVN – Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn và  Công  đoàn  Cao  su  Việt  Nam  (CĐ  CSVN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và chăm lo tốt cho NLĐ. CĐ CSVN đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung tổ chức rất nhiều các hoạt động hướng về NLĐ bằng những việc làm thiết thực hiệu quả. Các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN giao đều vượt. CĐ CSVN luôn là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật trong Tổng LĐLĐ VN. Các chương trình hoạt động của CĐ CSVN luôn được LĐLĐ các tỉnh đánh giá cao.

Ông Nguyễn Đình Khang – UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với VRG, vào ngày 1/7. Ảnh: Đào Phong

Đặc biệt, Tập đoàn và CĐ CSVN luôn tham gia hầu hết các hoạt động của Tổng LĐLĐ VN, bám sát và triển khai các phong trào CNVC LĐ rất tốt. Vừa qua, đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội khóa IX CĐ CSVN nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong  thời  gian  tới,  CĐ  CSVN  tiếp  tục  kế  thừa truyền thống, tích cực đổi mới hoạt động CĐ, bám sát cơ sở lan tỏa truyền thống công nhân cao su, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của NLĐ; để phong trào CNVC LĐ và hoạt động CĐ tiếp tục có nhiều dấu ấn  đậm  nét,  có  sức  lan  tỏa  mạnh  mẽ,  bằng  những việc làm cụ thể, sát thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hướng về NLĐ và vì NLĐ.

Tổ chức CĐ các cấp cần tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích  hợp  pháp  chính  đáng  của  NLĐ;  tiếp  tục  đồng hành, tham gia quản lý, phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ;  phối  hợp  chăm  lo  đời  sống  vật  chất,  tinh  thần, phúc lợi cho cho NLĐ…

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐ các  cấp  có  bản  lĩnh,  tâm  huyết,  trách  nhiệm  và  uy tín, có kỹ năng và phương pháp hoạt động; đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động CĐ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ trong tình hình mới; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động CĐ, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Các  cấp  CĐ  tích  cực  tham  gia  xây  dựng  Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững  mạnh;  nắm  bắt  kịp  thời  tâm  tư,  nguyện  vọng của đoàn viên, NLĐ. Tăng cường đấu tranh đối với những thông tin tiêu cực chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Củng cố vững chắc niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với Đảng, đối với chính quyền và tổ chức CĐ…

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống công nhân cao su anh hùng, tập thể CNVC LĐ VRG sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, lao động cần cù sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng tổ chức CĐ và đội ngũ công nhân VRG lớn mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của VRG, phát triển bền vững. Tôi đề nghị, CĐ CSVN cần chủ động tham gia với chuyên môn quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CNVC LĐ về mọi mặt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngang tầm trong giai đoạn mới, góp phần sự nghiệp  phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

THIÊN HƯƠNG (ghi)