Nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm

CSVN – Thực hiện Hướng dẫn số 262/HD-CĐCS ngày 12/5 của Ban Thường vụ CĐ Cao su VN về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo BCH CĐ Cao su VN tại đại hội khóa VIII, các CĐ cơ sở đã có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm.
Đại hội CĐ cơ sở là dịp để ĐVCĐ đóng góp vào Điều lệ CĐ VN và dự thảo báo cáo BCH CĐ Cao su VN. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết tại Đại hội CĐ TCT Cao su Đồng Nai NK 2017 – 2022. Ảnh: Bình Nguyên
Đại hội CĐ cơ sở là dịp để ĐVCĐ đóng góp vào Điều lệ CĐ VN và dự thảo báo cáo BCH CĐ Cao su VN. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết tại Đại hội CĐ TCT Cao su Đồng Nai NK 2017 – 2022. Ảnh: Bình Nguyên
Đóng góp Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tại Đại hội XI, Công đoàn Việt Nam đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm 10 chương với 45 điều. Sau đó, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ đã ban hành Hướng dẫn số 238/HD ngày 4/3/2014 nhằm hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Quá trình thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ bản những quy định của điều lệ và hướng dẫn đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cấp CĐ. Tuy nhiên, từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng phát sinh một số điểm bất cập, hạn chế, không phù hợp với yêu cầu đổi mới. Cùng với đó, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng; Đảng và Nhà nước đang tiếp tục nghiên cứu, phê chuẩn một số công ước quốc tế có liên quan đến vấn đề lao động và CĐ. Vì vậy, Điều lệ Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình mới.

Đến nay, tất cả các CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Cao su VN đã tổ chức xong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Hầu hết các ý kiến tập trung vào các vấn đề chính: Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp ĐV; Công tác quản lý ĐV, công tác cấp, phát thẻ, quản lý thẻ và sử dụng thẻ ĐV; Quyền hạn và trách nhiệm của ĐV, của cán bộ CĐ…

Cụ thể, Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại điều 16, khoản 1.a quy định “Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi có ít nhất 5 đoàn viên CĐ hoặc 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam”, CĐ Cơ khí Cao su góp ý, phải có ít nhất 10 ĐV trở lên. Bởi phải có số lượng ĐV tương đối để bầu vào BCH CĐ cơ sở, phân công nhiệm vụ từng người, để thuận lợi trong việc chỉ đạo hoạt động CĐ.

Đổi mới để phù hợp yêu cầu mới

Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn Cao su Việt Nam (khóa VII) sẽ trình bày tại Đại hội Đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, phần lớn các ý kiến đều thống nhất, đánh giá cao dự thảo báo cáo. Để góp phần cho báo cáo sâu sắc, toàn diện hơn, có những ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm.

Có 7 CĐ cơ sở đóng góp, nội dung thứ 5; khoản 5; Mục II: Kết quả hoạt động CĐ, có ghi: “Duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, có công ty cao su đóng trên địa bàn. Đến nay đã ký kết với 20 LĐLĐ tỉnh, tăng 2 so với đầu nhiệm kỳ”. Nhưng trong báo cáo, chưa có đánh giá về hiệu quả của việc thực hiện quy chế phối hợp, đối với phong trào CNLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn tại các tỉnh, trong nhiệm kỳ. Vì vậy đề nghị bổ sung thêm nội dung này vào báo cáo.

Đối với phần phương hướng nhiệm vụ, CĐ Tạp Chí Cao su VN đóng góp, báo cáo cần dự báo được tình hình trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, những khó khăn và thách thức đặt ra. Cần nghiên cứu và bám sát báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Tập  đoàn CN Cao su VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt sớm tiếp cận và nghiên cứu đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Tổng LĐLĐ VN để từ đó có những nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.

Đại diện ban thường vụ CĐ Cao su VN cho hay, đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đơn vị và khẳng định sẽ bổ sung, để hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo, trình bày tại Đại hội đại biểu CĐ Cao su VN lần thứ VIII, NK 2018 – 2023.

Anh Thư