Công đoàn TCT Cao su Đồng Nai: Đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đơn vị thực hiện vượt mức các chỉ tiêu được giao

CSVN – Trong giai đoạn 2017 – 2023, TCT đã nỗ lực vượt bậc và đạt được những dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực, nhanh chóng đưa TCT vươn lên dẫn đầu của toàn ngành về hiệu quả SXKD, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất vườn cây và thu nhập của NLĐ trong toàn VRG. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn TCT.

Lãnh đạo TCT và CĐ TCT ký Thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị NLĐ 2023
Nâng cao chất lượng cán bộ CĐ các cấp

Những khó khăn về thị trường, thời tiết, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động SXKD nói chung của toàn ngành và TCT nói riêng. Bên cạnh đó, áp lực về năng suất vườn cây chưa đáp ứng kỳ vọng của một đơn vị lớn, lao động dịch chuyển gây ra sự thiếu hụt trong sản xuất… đã đặt ra sức ép rất lớn trong công tác điều hành, quản lý của đơn vị và việc tổ chức hoạt động CĐ và phong trào CNLĐ.

Trước yêu cầu của thực tiễn, việc đổi mới phải từ công tác cán bộ CĐ. Trong tình hình mới, cán bộ CĐ ngoài yêu cầu về chuyên môn thì còn phải là người hội tụ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. CĐ TCT đã cụ thể hoá chương trình hành động phù hợp với điều kiện của đơn vị, triển khai nhiều nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ. Trong nhiệm kỳ đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1.874 lượt cán bộ CĐ từ tổ trưởng đến UV.BCH CĐ cơ sở. Nhờ đó, TCT đã xây dựng được đội ngũ cán bộ CĐ có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, truyền cảm hứng, sống và vào cuộc với nhịp sống của NLĐ.

Thực hiện phương châm “Lấy tổ CĐ làm địa bàn hoạt động, đoàn viên CNLĐ làm đối tượng vận động”. Công đoàn TCT chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi hoạt động hướng về Tổ CĐ, phân công Ủy viên BCH phụ trách và tham dự sinh hoạt Tổ CĐ nhằm hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời các hoạt động vừa thiết thực phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế nhằm đem lại hiệu quả cao; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng CĐ. Từ đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng nâng lên rõ rệt, thể hiện được vai trò, vị trí của tổ chức CĐ trong việc phát triển đơn vị, ổn định đời sống đoàn viên, CNLĐ ngày càng gắn bó với tổ chức CĐ, chất lượng sinh hoạt của CĐ từ cấp tổ đến CĐ cơ sở từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh.

Đặt NLĐ ở vị trí trung tâm trong các hoạt động

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban lãnh đạo TCT đã có những chỉ đạo sát sao với tổ chức CĐ TCT trong việc tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo cho NLĐ, đặt NLĐ ở vị trí trung tâm trong các hoạt động. Nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của NLĐ trước khi tổ chức các hoạt động để các hoạt động, phong trào thực sự ý nghĩa, thiết thực, dành cho NLĐ. Cũng là những hoạt động định kỳ hàng năm nhưng được CĐ TCT tổ chức thực tế hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đơn vị và CNLĐ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, CĐ đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng Thoả ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn luật quy định. Phối hợp với chuyên môn xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động, hỗ trợ tiền ăn giữa ca đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, giám sát việc trả lương, thưởng, khoán sản phẩm và các chế độ khác đối với NLĐ…

Công tác đối thoại định kỳ đã được tổ chức linh hoạt, không rập khuôn máy móc, chất lượng đối thoại ngày một nâng lên. Trong nhiệm kỳ, CĐ đã tổ chức 12 lần đối thoại giữa ban lãnh đạo TCT với NLĐ, thông qua đối thoại có 135 ý kiến được giải quyết thoả đáng, kịp thời, từ đó tạo được niềm tin trong CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong từng năm.

Thu nhập của NLĐ luôn đảm bảo thực hiện năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu nhiệm kỳ là 9,1 triệu đồng/người/tháng, cuối nhiệm kỳ (năm 2022) là 11,1 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách của NLĐ được thực hiện đầy đủ, số tiền đóng nộp các chế độ bảo hiểm trung bình trên 93,7 tỷ đồng/năm. Trong đại dịch Covid – 19, TCT đã mua bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, hỗ trợ mua vaccine, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch hơn 3 tỷ đồng.

TCT thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT, tạo sân chơi bổ ích cho NLĐ
Phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Có thể khẳng định, những kết quả to lớn của TCT đạt được trong những năm gần đây có vai trò rất lớn của tổ chức CĐ trong việc phối hợp cùng chuyên môn phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức. Không chỉ hô hào khẩu hiệu, cùng với việc phát động, để kích thích NLĐ hăng say thi đua, TCT đã xây dựng quy chế khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Công tác khen thưởng được CĐ phối hợp thực hiện kịp thời để tuyên dương, khen thưởng NLĐ. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã lan toả sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, được đông đảo CNLĐ hưởng ứng tích cực và đã được hiệu quả cao.

Phong trào “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” có sự chuyển biến tích cực, nhiều đơn vị có sự đầu tư và quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong SXKD được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế không nhỏ cho đơn vị, giá trị làm lợi ước tính 17 tỷ đồng. Điển hình: cải tiến phương pháp gắn máng che mưa; cải tiến việc ứng dụng hệ thống tin học trong quản lý công tác, xử lý dữ liệu kế toán bằng chương trình tin học IAS…

Phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi trong toàn TCT được Ban lãnh đạo TCT đặc biệt quan tâm, vì đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động, năng suất vườn cây. Tay nghề của NLĐ được rèn dũa thường xuyên. Trong 3 lần tham gia Hội thi cấp ngành (2018 – 2020 – 2022), đội tuyển thợ giỏi TCT đạt giải nhì đồng đội, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Kiện tướng, Bàn tay vàng và các giải cao. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tay nghề NLĐ ngày càng được nâng cao đã giúp cho TCT ghi danh vào Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị.

Đối với phong trào Thi đua vượt kế hoạch sản lượng hàng tháng được CĐ cùng chuyên môn khởi động từ đầu mùa cạo và tổ chức khen thưởng định kỳ trên vườn cây. Riêng phong trào thi đua nước rút cuối năm, TCT đã khen thưởng số tiền trên 10 tỷ đồng. CĐ TCT đã thưởng cho 7.270 cá nhân và 190 tập thể với số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Nhờ phát động có hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần to lớn vào việc giúp TCT thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, cụ thể: Tổng sản lượng mủ khai thác 163.653 tấn; vượt 7.753 tấn (tỷ lệ 105%). Tổng doanh thu 12.384 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 4.171 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 1.612 tỷ đồng.

Đánh giá về hoạt động CĐ và phong trào CNVC – LĐ của TCT, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN khẳng định: “TCT là đơn vị có hoạt động CĐ và phong trào CNVC – LĐ sôi nổi nhất trong toàn ngành. Mặc dù trong những năm qua, dịch bệnh Covid – 19 và những khó khăn về thị trường, thời tiết… nhưng lãnh đạo TCT rất quan tâm đến các hoạt động chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, tổ chức nhiều hoạt động phong trào hướng về cơ sở, hướng về NLĐ”.

HÀ KHUÊ