Công đoàn Cao su Hòa Bình chăm lo tốt đời sống NLĐ

CSVNO – Trong tình hình gặp nhiều khó khăn chung, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động Công ty CP Cao su Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm qua.
50590608_2516655361683487_3967659885755105280_o
Ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch CĐ công ty tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc

Công đoàn Công ty thường xuyên tham gia tổ chức đối thoại với người lao động, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất, có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời.

Cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm qua.

Thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, nên việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn Công ty quan tâm thực hiện tốt.

Các đoàn viên Công đoàn xuất sắc được khen thưởng
Các đoàn viên Công đoàn xuất sắc được khen thưởng

Ngay từ đầu năm Công đoàn Công ty phối hợp với Chuyên môn chăm lo Tết Nguyên đán cho NLĐ từ nguồn quỹ phúc lợi với số tiền 3,6 tỷ đồng; thưởng lễ 30/4 và 1/5 là 147,2 triệu đồng; chăm lo tốt bữa ăn giữa ca là 1,39 tỷ đồng; chi phí công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trang bị phương tiện cá nhân và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho NLĐ với số tiền là 4,1 tỷ đồng; chế độ bồi dưỡng độc hại 2,18 tỷ đồng.

Thực hiện ủng hộ Quỹ mái ấm Công đoàn, trong năm 2018 có 724 CB.ĐVCĐ tham gia ủng hộ với số tiền 86.182.000 đồng.

Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Công đoàn Công ty khen thưởng cho 48 lượt bộ phận, 84 lượt Tổ Công đoàn và 384 lượt cá nhân với số tiền 89,4 triệu đồng.

Công đoàn đã cùng chuyên môn thực hiện các chế độ cho NLĐ đảm bảo, kịp thời, chăm lo tốt đời sống NLĐ. Thu nhập bình quân chung trong năm là 6.813.000 đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân của người lao động là 5.783.000 đồng/người/tháng.

51000313_2516648438350846_2352242795042832384_n
Các cá nhân và tập thể được khen thưởng

Năm qua, Công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên; đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phối hợp đồng bộ giữa Chuyên môn và Công đoàn tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tuyên truyền vận động người lao động chia sẻ khó khăn cùng Công ty.

Bên cạnh đó là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và chăm lo Tết cổ truyền dân tộc….

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Công ty được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành kế hoạch về trước 10 ngày; 02 tập thể và 02 cá nhân được tặng bằng khen của CĐ CSVN trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018; tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn.

Công đoàn công ty tặng bằng khen cho 08 tổ công đoàn và 19 cá nhân xuất sắc. Ngoài ra Công đoàn Công ty được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh và được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.
MINH TÂM