Cao su Sa Thầy: Tổ chức 4 lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động

CSVN – Từ ngày 26 – 29/7, Công ty CPCS Sa Thầy đã tổ chức 4 lớp tập huấn “An toàn vệ sinh lao động năm 2016” cho các đơn vị trực thuộc với sự tham gia của hơn 800 CBCNVC-LĐ công ty.
Chăm sóc vườn ươm tại Công ty CPCS Sa Thầy. Ảnh: Văn Vĩnh.
Chăm sóc vườn ươm tại Công ty CPCS Sa Thầy. Ảnh: Văn Vĩnh.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, hướng dẫn những nội dung cơ bản trong hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Vũ Đăng Đoàn
(Công ty CPCS Sa Thầy)