VRG khai thác đạt trên 22% kế hoạch

CSVNO – Tính đến ngày 24/6, toàn VRG khai thác được 55.417 tấn mủ cao su, đạt 22,4% kế hoạch (KH) năm 2016.
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh
Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh

Thu mua được 17.263 tấn, đạt 28,1% KH, nhanh hơn 7,8% so tiến độ cùng kỳ, tăng 2.861 tấn, chế biến 75.872 tấn, tiêu thụ 103.336 tấn cao su các loại.

Lãnh đạo VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật tiếp tục theo dõi và có biện pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác chỉ đạo khai thác, có phương án cụ thể về quản lý và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp nhằm phấn đấu đạt và vượt KH sản lượng trong những tháng còn lại của năm 2016.

Trong công tác tái canh trồng mới, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra trên tinh thần chỉ thực hiện khi đảm bảo các công tác chuẩn bị về đất, giống và cơ cấu giống, trồng đúng thời vụ. Trường hợp thanh lý chậm không trồng kịp đúng thời vụ, cơ cấu giống và chất lượng cây giống không đảm bảo, kiên quyết chuyển sang trồng năm 2017.

Yêu cầu các công ty tiếp tục bám sát KH SXKD đã được VRG thỏa thuận, chủ động có giải pháp linh hoạt trong kinh doanh mủ cao su, nhằm đảm bảo công tác tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận, tiếp tục sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, có giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng giải pháp thương hiệu đồng bộ, đẩy mạnh tiếp thị, duy trì khách hàng truyền thống.

Đồng thời có chiến lược phù hợp tìm kiếm khách hàng mới, nhằm đảm bảo công tác tiêu thụ hiệu quả trong thời gian tới.

P.V