Đảng bộ VRG hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

CSVNO – Đó là nhận định của đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, của Đảng bộ VRG, được tổ chức ngày 7/7, tại TP.HCM.
Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG, cho biết: Đảng ủy VRG tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập NLĐ.

đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Đồng chí Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Công tác Đảng được tăng cường, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với phòng, chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ VRG tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Đồng chí Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG báo cáo tham luận của Đảng bộ Cơ quan VRG
Đồng chí Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG báo cáo tham luận của Đảng bộ Cơ quan VRG

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG, cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, với những đợt nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài… đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2019, BTV Đảng uỷ, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn đã tập trung nghiên cứu, đánh giá và đề ra chủ trương, các giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu.

đồng chí Trần Công Kha - Phó Bí thư Đảng ủy VRG Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Đồng chí Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau: khai thác được 86.746 tấn mủ cao su (đạt 27% so với KH năm 2019, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018); tiêu thụ được 129.300 tấn mủ cao su (đạt 33% so với KH năm 2019, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018. tăng 28.123 tấn mủ cao su các loại); Sản xuất được 493.000 m3 gỗ MDF (đạt 51% so với KH năm 2019, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2018); sản xuất được 846 triệu găng tay y tế (đạt 40% so với KH); cho thuê được 43,6 ha khu công nghiệp (đạt 18% so với KH năm 2019). Tổng doanh thu ước đạt 10.500 tỷ đồng (đạt 43% so với KH). Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.170 tỷ đồng (đạt 41% so với KH). Nộp ngân sách ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG trong công tác xây dựng Đảng; thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Nhất là kết quả tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập đoàn đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, VRG đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

“Đảng bộ VRG có vị trí đặc biệt quan trọng trong Khối DNTW. Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ VRG. Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, CB.CNV Tập đoàn đã thực hiện tốt, toàn diện trên các mặt về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VRG thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB đảng viên, NLĐ kịp thời động viên, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa công ty mẹ VRG” – đồng chí Phạm Tấn Công, nhận định.

đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG

“Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới hết sức nặng nề. Bởi vì bối cảnh Ngành Cao su VN tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Chính vì vậy, Đảng bộ VRG cần lưu ý 6 vấn đề. Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng phải quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và nhiệm kỳ. Thứ hai, tập trung toàn lực cho công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, bám sát quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp (đã được đăng tải trên Báo Nhân dân). Thứ ba, tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ các ban sau khi hợp nhất. Thứ 4, Đảng ủy VRG phải năng động, sáng tạo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và SXKD. Thứ 5, tiếp tục thực hiện đổi mới doanh nghiệp theo nghị quyết TW 5, khóa XII. Phải có tầm nhìn, chiến lược trong giai đoạn mới, thực hiện nền kinh tế số trong quản trị và cả SXKD, nâng cao chuỗi gia trị để phát triển bền vững. Thứ sáu, tổ chức tốt các chuỗi sự kiện kỉ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su VN” – đồng chí Phạm Tấn Công, chỉ đạo.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN báo cáo tham luận chăm lo cho NLĐ
Đồng chí Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN báo cáo tham luận chăm lo cho NLĐ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận, thể hiện quyết tâm, Đảng bộ Tập đoàn sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra. Các công ty, đơn vị thành viên VRG đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm những khoản đầu tư không cần thiết, tập trung nguồn lực cho sản xuất trực tiếp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại hội nghị

“VRG sẽ phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đi sâu vào nội hàm, để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị, các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tăng trưởng. Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su VN, tập thể CB.CNVC – LĐ phát huy truyền thống, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao” – đồng chí Trần Ngọc Thuận, chỉ đạo.

TRẦN HUỲNH – ẢNH: ĐÀO PHONG