Cao su Phú Riềng có 15 năm liên tiếp năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha

CSVNO – Với nhiều giải pháp quản lý khoa học, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể người lao động hăng say thi đua lao động sản xuất, Cao su Phú Riềng đã hoàn thành kế hoạch sản lượng 21.300 tấn, vào ngày 1/12, về trước kế hoạch 30 ngày.

10 nông trường được VRG khen thưởng đã đạt thành tích xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch

Theo báo cáo tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch (KH) sản lượng được Cao su Phú Riềng tổ chức vào ngày 7/12, dự kiến hết năm 2021, công ty khai thác đạt 25.000 tấn (vượt 17% KH, tương đương 3.700 tấn), năng suất 2,27 tấn/ha; thu mua đạt 11.000 tấn (vượt 37,5% KH). Tổng sản lượng tiêu thụ 32.000 tấn; giá bán bình quân 41,6 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu trên 1.602 tỷ đồng (vượt 9,7% KH); lợi nhuận trước thuế trên 487,5 tỷ đồng (vượt 1,5% KH); nộp ngân sách trên 141 tỷ đồng (vượt 7,6% KH). Ổn định đời sống và thu nhập cho 5.000 lao động, thu nhập bình quân trên 130 triệu đồng/người/năm (trên 11 triệu đồng/người/tháng).

Quang cảnh lễ mừng công

Năm 2021, công ty tiếp tục được VCCI cấp chứng nhận là Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Đặc biệt, tổng diện tích đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn PEFC/VFCS-FM là 17.338,38 ha; chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn PEFC-CoC cho 2 nhà máy chế biến mủ cao su.

TRẦN HUỲNH – CTV– NG.CƯỜNG