cao su Phú Riềng

Cao su Phú Riềng trồng 15.600 cây xanh

CSVNO -Trong tháng 6, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã tổ chức trồng 15.600 cây xanh các loại trên các tuyến đường lô tại các đơn vị trong toàn công ty, với

Mãi mãi là nông trường 2 tấn

CSVN – Nông trường 1 – Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nằm trên địa bàn 2 xã Bình Thắng và Đa Kin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với 203 CB.CNLĐ,