“Khai thác và phát huy hết thế mạnh của VRG, tạo đà tăng trưởng bền vững năm 2024 và các năm tiếp theo”

CSVN – Ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định: Năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ở trong nước, trong khi nhiều lĩnh vực của nền kinh tế gặp khó khăn, ngành nông nghiệp nước ta đã thể hiện vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Đối với ngành sản xuất, chế biến mủ cao su tự nhiên, giá bán mủ cao su vẫn duy trì ở mức thấp và giảm mạnh (bình quân năm 2023 đạt 30,49 triệu đồng/tấn, giảm 6,55 triệu đồng/ tấn so với giá bán kế hoạch) đã tác động trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của các công ty cao su thành viên VRG. Đối với ngành gỗ, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản dự kiến cả năm 2023 chỉ đạt khoảng 15 tỷ USD, trong đó gỗ và sản phẩm gỗ khoảng 13,6 tỷ USD (đạt 80% kế hoạch và giảm 20% so với năm 2022). Đồng thời các dự án khu công nghiệp của VRG, dự án thu hồi, đền bù đất của các địa phương đều triển khai chậm so với kế hoạch đề ra; mặt khác cạnh tranh thu hút lao động diễn ra ngày càng gay gắt, khó khăn… Đây là những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của từng công ty thành viên cũng như toàn Tập đoàn.

Ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, được VRG tổ chfíc ngày 26/12/2023. Ảnh: Vũ Phong

Trước các yếu tố cản trở khách quan, bất khả kháng nêu trên, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn trong việc thực hiện tổ chức SXKD ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập hơn 83.000 NLĐ trong toàn Tập đoàn. Nhóm người đại diện vốn Nhà nước, HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với Đảng bộ Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai quyết liệt công tác SXKD ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là các các giải pháp quan trọng như tăng năng suất lao động, sản lượng khai thác (để bù đắp giảm giá bán cao su), tiết kiệm chi phí, giá thành, huy động tối đa các nguồn lực của các công ty con… phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty mẹ – Tập đoàn (không điều chỉnh kế hoạch năm 2023).

Lãnh đạo Ủy ban ghi nhận, biểu dương những kết quả của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên đã đạt được trong năm 2023. Đặc biệt, tập thể NLĐ trong toàn Tập đoàn đã phát huy truyền thống của ngành cao su Việt Nam, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức trở ngại để ra sức thi đua, góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của các cấp, các doanh nghiệp, ngành nghề đều cần cố gắng có sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất. Do đó, Tập đoàn cần triển khai ngay các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo mức tăng trưởng chung đối với ngành nông nghiệp khoảng từ 2 – 3% trở lên so với năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn và của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn.

Vì vậy, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể: Nhóm đại diện vốn Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành của Tập đoàn trong công tác điều hành hoạt động SXKD; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, trong bộ máy lãnh đạo Tập đoàn, tiếp tục là động lực cho mọi sự phát triển, tăng trưởng của toàn Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Quán triệt đến toàn Tập đoàn các nội dung về Đề án cơ cấu lại đến hết năm 2025 đã được Ủy ban chấp thuận để thực hiện, theo công văn số 2833/UBQLV-NN ngày 22/12/2023. Xây dựng lộ trình và phương án thực hiện để hoàn thành Đề án, nhất là kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp và tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tập đoàn (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng vốn; đầu tư thêm vốn; giải thể, phá sản, sáp nhập doanh nghiệp và các hình thức sắp xếp khác của các đơn vị thành viên) đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục quan tâm chăm lo tốt đời sống NLĐ, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương và nâng cao thu nhập cho NLĐ. Xây dựng giải pháp lâu dài, căn cơ để đảm bảo ổn định lực lượng lao động, tiền lương NLĐ của Tập đoàn, đây cũng là nhân tố quan trọng, quyết định đến kết quả, hiệu quả SXKD của Tập đoàn hiện nay cũng như về lâu dài. Xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc điểm của từng vùng miền, từng doanh nghiệp (Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Tây Bắc, Lào – Campuchia). Chủ động rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài về tài chính, thoái vốn, đất đai tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gắn chặt với việc đẩy nhanh thực hiện sắp xếp lại, xử lý đất đai theo Nghị định số 118, 167 và 67 của Chính phủ.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển sau khi được Ủy ban thông qua, cần tiếp tục phát triển Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường; thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/VFCS-FM. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Đặc biệt quan tâm, đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động SXKD và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý (kinh doanh, kế toán tài chính….) và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2024 là năm kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, đề nghị Tập đoàn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Có những chế độ, chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu để làm động lực thúc đẩy NLĐ ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, năm 2024 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể NLĐ Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban, tôi gửi đến tất cả CB.CNV LĐ cùng toàn thể gia đình của Tập đoàn lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn và đầm ấm. Chúc Tập đoàn sẽ có 1 năm hoạt động, SXKD đạt nhiều kết quả đột phá!

THIÊN HƯƠNG (ghi)