Cao su Phước Hòa chia cổ tức 18%

CSVNO – Ngày 16/3, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, với mức lãi 258,2 tỷ đồng sau thuế đạt được cả năm, công ty đã vượt 61% chỉ tiêu được giao, chia cổ tức 18%.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông PHR
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông PHR

Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2016, PHR cũng đạt và vượt kế hoạch SXKD cả năm mà Đại hội cổ đông giao phó.

Năm 2016, PHR có diện tích vườn cây khai thác là 60,3% vườn cây nhóm III và khai thác tận thu trên 20 năm, 24.464 cây cao su bị gãy đổ do thời tiết. Tuy nhiên, năng suất vườn cây vẫn đạt bình quân trên 2 tấn/ha; khai thác được 16.407 tấn mủ qui khô, vượt 0,65% kế hoạch.

Ông Lê Phi Hùng báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 của công ty
Ông Lê Phi Hùng báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 của công ty

Với giá bán bình quân 30,84 triệu đồng/tấn, PHR đã tiêu thụ được 30.874 tấn thành phẩm các loại. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.278 tỷ đồng, vượt 11,78% kế hoạch. Dù vậy, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thành phẩm cao su chỉ đóng góp 12% tổng lợi nhuận trước thuế của công ty.

Chủ trì đại hội
Chủ trì đại hội

Với kết quả kinh doanh đó, HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 18%  (vượt 80% so với mức kế hoạch đã đề ra). Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu sản lượng cao su sản xuất 14.000 tấn; thu mua 12.000 tấn và tiêu thụ tiêu thụ 29.500 tấn; giá bán bình quân 35,69 triệu đồng/tấn; doanh thu 1.328 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 271,31 tỷ đồng; chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Các cổ đông vui mừng khi PHR chia cổ tức 18% (vượt 180% so với KH)
Các cổ đông vui mừng khi PHR chia cổ tức 18% (vượt 180% so với KH)

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Đức Thuận – TV HĐTV VRG, nhận xét: “Cao su Phước Hòa là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu VRG giao và chăm lo rất tốt đời sống người lao động. Các chỉ tiêu của Cao su Phước Hòa đều vượt so với mặt bằng chung của VRG, như: năng suất bình quân của VRG là 1,6 tấn thì PHR là trên 2 tấn; thu mua toàn VRG đạt 70.000 tấn thì PHR chiếm 14.400 tấn; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ của VRG là 5,3% thì PHR là 30%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của VRG là 15,4% thì của PHR là 20%…

Trên cơ sở các số liệu kế hoạch năm 2017, Cao su Phước Hòa đã linh hoạt đưa ra hàng loạt các giải pháp, như: tiếp tục điều chỉnh suất đầu tư nông nghiệp, mở rộng diện tích cạo D4, đẩy mạnh trồng xen trong vườn cây cao su KTCB…Các công ty con ở Campuchia của PHR bước đầu có kết quả (kế hoạch khai thác năm 2017 là 1.500 tấn) và nằm trong giai đoạn giá bán khá tốt.

Diện tích cao su ở Campuchia của Cao su Phước Hòa hơn 7.000ha, chiếm phân nửa so với diện tích của công ty tại Việt Nam (14.000 ha). Mặc dù, các gói đầu tư ở Campuchia đã có sản phẩm thu về, nhưng đồng thời công ty cũng phải xử lý nhiều vấn đề ở đây, như: thiếu hụt lao động, cơ chế quản lý, kỹ thuật khai thác, yếu tố pháp lý… Tôi mong rằng, ngoài sự nỗ lực rất lớn của CB CNVC LĐ Cao su Phước Hòa, cần có sự tham gia, hỗ trợ, hiến kế của quý cổ đông để công ty phát triển bền vững”.

Ông Trần Đức Thuận – TV HĐTV VRG phát biểu tại đại hội
Ông Trần Đức Thuận – TV HĐTV VRG phát biểu tại đại hội

Ngọc Cẩm