Cao su Phước Hòa: Xây dựng từ cơ sở để ngày càng phát triển bền vững

CSVN – Trong nhiều năm qua, sản lượng khai thác của công ty luôn đạt và vượt các chỉ tiêu do Tập đoàn giao. Có được thành quả này nhờ công ty luôn chú trọng việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong khai thác… nhằm xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

Niềm vui của công nhân NT Lai Uyên với thành quả thu được
Xây dựng lực lượng từ cơ sở

NT Lai Uyên thuộc PHR, hiện đang quản lý hơn 2.700 ha, trong đó vườn cây khai thác hơn 1.300 ha. Hàng năm, NT đều khai thác mủ đạt và vượt chỉ tiêu do công ty giao. Trong 8 tháng của năm 2022, tuy tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng NT đã khai thác đạt gần 60% kế hoạch năm. Ông Trần Văn Nhẫn – Giám đốc NT cho biết, có được những kết quả như vậy là do NT đã làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ vườn cây, không ngừng xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân cạo mủ giỏi lý thuyết, vững thực hành, đảm bảo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật. Với phương châm “yếu khâu nào luyện khâu đó”, kể cả lý thuỵết lẫn thực hành, thông qua việc tổ chức phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” được NT duy trì hằng năm, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tay nghề cho công nhân khai thác tại đơn vị.

Đồng thời, định kỳ hàng tháng, NT tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ cao su ở các đội sản xuất. Hoạt động này đã đánh giá đúng tay nghề của người công nhân để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời. Đến nay, gần 100% đội ngũ công nhân khai thác mủ cao su của đơn vị có tay nghề xuất sắc, giỏi. Không chỉ riêng NT Lai Uyên mà tất cả các NT còn lại thuộc PHR, đều thực hiện tốt những quy trình này. Qua đó, giúp nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho công nhân lao động.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nâng cao năng suất, sản lượng cao và bền vững

Bên cạnh không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng từ cơ sở, PHR đã áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp để góp phần tận thu tối đa sản lượng trên vườn cây của công ty.

Hàng năm trước khi bắt đầu mùa cạo mới, căn cứ trên bảng cạo thực hiện của năm trước, công ty cùng với các NT khảo sát và quy hoạch bảng cạo cho từng lô trên toàn diện tích để xây dựng bảng cạo phù hợp.

Đồng thời, công ty luôn thực hiện theo quy trình kỹ thuật trong việc sử dụng chất kích thích mủ đúng đối tượng vườn cây, tuân thủ theo đúng nồng độ khi sử dụng theo từng nhóm cây, giống cây khác nhau, để đảm bảo hiệu quả bôi chất kích thích là tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng các quy định cũng như hệ thống quản lý ISO về quản lý tay nghề công nhân, hàng tháng, hàng quý từ cấp đội đến cấp công ty. Không những thế, công ty đã xây dựng lộ trình thanh lý dần các diện tích vườn cây đến tuổi thanh lý căn cứ trên hiện trạng và chất lượng vườn cây thực tế, trên cơ sở cân đối sản lượng, lao động hàng năm.

Đặc biệt, để thích ứng với tình hình thời tiết thất thường, công ty đã thực hiện gắn máng chắn mưa, mái che mưa và mái che chén cho tất cả vườn cây nhóm I và một số vườn cây nhóm II. Qua đó, giúp giảm tỷ lệ mủ tạp bị mất và số ngày công nhân phải nghỉ cạo do mặt cạo ướt khi có mưa, góp phần cải thiện năng suất sản lượng vườn cây và năng suất lao động cho từng công nhân.

ĐỨC THUẬN