Cao su Hòa Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

CSVNO – Ngày 24/6, Công ty CPCS Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã quyết nghị thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng thời xây dựng các giải pháp trong từng lĩnh vực cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm. 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Với sự năng động, sáng tạo trong công tác điều hành, quản lý và quyết tâm, đoàn kết của tập thể CB.CNVC – LĐ, năm 2020 công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu, khối lượng đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch: khai thác đạt hơn 101 % kế hoạch, tổng doanh thu đạt hơn 230 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su vượt 41% kế hoạch. Giá bán bình quân cao hơn năm 2019 gần 3 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 9 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch.

Tham dự Đại hội, ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG đã biểu dương tập thể CB.CNVC – LĐ công ty đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng thời đề nghị: “Năm 2021 được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Do đó, công ty phải quyết tâm và cần xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo các cấp, vừa ổn định tổ chức sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ”.

“Nằm trên địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa phát triển mạnh, do vậy công ty cần tìm kiếm đối tác có tiềm năng để hợp tác đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đối với công tác nhân sự cần phải xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sắp xếp lao động hợp lý, hiệu quả”, ông Hưng chỉ đạo.

Từ tình hình thực tế, công ty xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Cụ thể: Xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020; Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 phù với với tình hình thực tế tại công ty;

Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển các ngành nghề phù hợp với điều kiện của công ty; tìm kiếm đối tác để hợp tác triển khai dự án phù hợp; Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, thực hiện tốt công tác tái canh năm 2021, trồng xen trên hàng và trên vùng cao su ở nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho NLĐ.

Đại hội nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của công ty trong năm 2021, trong đó sản lượng khai thác 2.500 tấn, thu mua 1.500 tấn, tổng doanh thu gần 175 tỷ đồng, thu nhập NLĐ trên 6,5 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT công ty cho biết: “HĐQT sẽ ban hành các nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh trong tình hình mới, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ trên vườn cây giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”.

MINH NHIÊN. Ảnh: CÔNG DŨNG