Cao su Bình Long phấn đấu khai thác vượt 1.680 tấn mủ

CSVNO – Năm 2021, Cao su Bình Long được VRG giao kế hoạch sản lượng khai thác là 16.800 tấn. Tính đến ngày 1/12, công ty đã hoàn thành kế hoạch. Dự kiến đến hết ngày 31/12, công ty sẽ khai thác vượt 10% so với kế hoạch được giao.

Gần 2.200 công nhân khai thác trên vườn cây có đóng góp rất lớn trong việc giúp công ty về trước kế hoạch sản lượng 1 tháng.

Tổng diện tích vườn cây khai thác của công ty hơn 10.399 ha. Năm 2021, tình hình thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khai thác. 

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, công ty còn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn công ty trải dài trên 20 xã, phường và 3 huyện, thị nên khó khăn và phức tạp trong công tác quản lý. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, có thời điểm phải tạm dừng khai thác mủ tại một số tổ của Nông trường Lợi Hưng, Quản Lợi và Nông trường Trà Thanh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể NLĐ và sự sáng tạo, năng động trong công tác quản lý, công ty đã  hoàn thành tốt việc thực hiện khai thác sản lượng mủ trên vườn cây. 

Nông trường Lợi Hưng, Xa Trạch, Đồng Nơ và Minh Hưng là 4 nông trường về trước kế hoạch sản lượng trên 30 ngày. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ khai thác vượt 1.680 tấn so với kế hoạch VRG giao.

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn chăm lo tốt đời sống cho NLĐ. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng, các chế độ, chính sách được thực hiện đảm bảo và kịp thời đã tạo động lực cho NLĐ ra sức thi đua, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

MINH NHIÊN