VRG đóng góp kinh phí cho Quỹ Vaccine từ chi phí sản xuất

CSVNO – Theo lãnh đạo VRG, do trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, VRG không có chủ trương huy động từ công nhân lao động nên kinh phí đóng góp 200 tỷ cho Quỹ vaccine phòng Covid – 19 của quốc gia là chi phí hợp lý, được tính vào chi phí sản xuất.

Cao su Dầu Tiếng tổ chức phát động cho CNLĐ ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid -19.

Vừa qua, tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 VRG đóng góp từ nguồn kinh phí chi phí chung, ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 . Hiện nay đang trong giai đoạn còn gặp nhiều khó khăn nên Tập đoàn không có chủ trương huy động ủng hộ từ công nhân lao động mà kinh phí đóng góp cho Quỹ Vaccine 200 tỷ đồng của Tập đoàn là chi phí hợp lý, được tính vào chi phí sản xuất và tính thuế theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Hiện nay có nhiều địa phương cũng đang huy động nguồn lực xã hội hóa ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid – 19, VRG yêu cầu các đơn vị thành viên khi huy động đóng góp của công nhân lao động cho địa phương phải báo cáo bằng văn bản về Tập đoàn để được hướng dẫn cụ thể.

Đồng thời tổ chức Công đoàn của đơn vị phải tuyên truyền và giải thích cho công nhân lao động hiểu về chủ trương của địa phương. Ngoài ra đối với NLĐ tùy lòng hảo tâm, tấm lòng và tự nguyện đóng góp theo khả năng cho Quỹ vaccine phòng Covid – 19 của quốc gia.

VRG đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa làm tốt phòng chống dịch Covid – 19, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

P.V