Tháng Sáu 8, 2021

Phận đời trôi nổi trên sông

CSVN – Không nhà cửa, không có công việc ổn định, ngày ngày hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng và chị Nguyễn Thị Hậu lênh đênh trên con nước sông Sài Gòn vớt ve

Phận đời trôi nổi trên sông

CSVN – Không nhà cửa, không có công việc ổn định, ngày ngày hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng và chị Nguyễn Thị Hậu