Cao su Phước Hòa khen thưởng 61 tập thể, cá nhân noi gương Bác

CSVNO – Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Công ty CP Cao su Phước Hòa đã tổ chức ngày 16/5, công ty đã khen thưởng 24 tập thể và 37 cá nhân.
Ông Lê Phi Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty  CP CS Phước Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Lê Phi Hùng – TGĐ Công ty CP CS Phước Hòa tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Trong 5 năm qua, các đoàn thể đã khen thưởng 340 tập thể và 646 cá nhân là đoàn viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng từ công ty đến cơ sở đã nhận thức rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng mà chỉ thị 03-CT/TW đã đề ra. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo cho cán bộ, đảng viên có niềm tin, ý thức trách nhiệm trong công tác, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị. Tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiều cơ sở đã phát huy kết quả việc học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao như: trong 5 năm tiết kiệm được 1,2 tỷ đồng từ phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí vật tư, hóa chất, chi phí hành chính…  của nông trường, xí nghiệp, cơ quan công ty.

Phong trào phát động sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao trong LĐSX như chế biến thành công sản phẩm Skimblok, thực hiện chuyển đổi thành công việc sấy mủ bằng Biomax thay thế bằng dầu DO, tiết kiệm 50%  axit sumfuric đánh đông mủ Skim, tận thu nước làm mát máy ép bành…

Từ các sáng kiến cải tiến trên đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiết kiệm và làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Lãnh đạo Công ty CP Cao su Phước Hòa Tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Lãnh đạo Công ty CP Cao su Phước Hòa Tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

                                                                                   Tin, ảnh: Ng. Cường