Cao su Bình Long: 6 tháng đạt hơn 44% kế hoạch doanh thu cả năm

CSVN – Tính đến hết tháng 6/2019, công ty đã khai thác được 4.925,9 tấn mủ cao su, đạt 30,79% kế hoạch năm (16.000 tấn).
Công ty hiện đang thực hiện bữa ăn giữa ca cho công nhân với mức 20.000 đồng/người. Ảnh: Tùng Châu.
Công ty hiện đang thực hiện bữa ăn giữa ca cho công nhân với mức 20.000 đồng/người. Ảnh: Tùng Châu.

Trong đó, sản lượng mủ phụ các loại là 1.202 tấn (chiếm 24,4% tổng sản lượng). Bên cạnh đó, công ty thu mua 1.851,5 tấn, đạt 40,25% kế hoạch năm (4.600 tấn). Sản lượng tiêu thụ 9.352,44 tấn, đạt 45,4% kế hoạch.

Giá bán bình quân 33,2 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu 414,22 tỷ đồng, đạt 44,6% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 110,29 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch. Tiền lương bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty duy trì bữa ăn giữa ca cho người lao động với mức 20.000 đồng/người.

SONG NGỌC