Cao su Chư Sê: 25 tập thể và 241 cá nhân được trao thưởng

CSVNO – Trong 4 ngày, từ ngày 18 – 21/01, Công ty TNHH MTV Cao su Chư sê đã triển khai cho các đơn vị cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động với sự có mặt của 539 đại biểu tham dự.

Ông Phạm Duy Muôn – TGĐ công ty tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho ông Nguyễn Thái Bình -Tổ trưởng và Suy Y A Uất công nhân khai thác tổ 9 NT Iako

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các lãnh đạo công ty biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm qua của các đơn vị trực thuộc, luôn ưu tiên thực hiện đảm bảo việc làm, tiền lương, các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, chỉ ra những mặt đã làm được và chưa được, những điểm cần lưu ý sửa đổi, bổ sung trong các bản báo cáo và mong muốn người lao động tiếp tục đồng hành cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doang năm 2021.

Ông Phạm Duy Muôn – tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm

Tại hội nghị cấp cơ sở, đã có 25 tập thể và 241 cá nhân được Công ty và Công đoàn công ty  trao thưởng. Trong đó, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trao cho 7 cá nhân,  8 tập thể và 117 cá nhân được công nhân Danh hiệu  lao động tiên tiến. 17 tập thể và 117 cá nhân được Tổng Giám đốc  – Chủ tịch Công đoàn công ty tặng giấy khen. Tổng kinh phí khen thưởng: 86.593.000đ.

Ông Đặng Đức Tri – Chủ tịch HĐTV tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 2 tập thể NT Ia Hlôp
Ông Bùi Duy Đốc – Phó Tổng Giám đôc công ty tặng giấy khen cho các cá nhân khối phòng ban công ty
Ông Vương Đức Thông – Chủ tịch Công đoàn tặng giấy khen cho đoàn viên xuất sắc.
KIM LIÊN