Giao ban công tác quản lý sử dụng tài chính Công đoàn

CSVNO – Ngày 22/9, Công đoàn CSVN đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn trong tình hình hiện nay.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu, gồm điểm cầu chính tại Công đoàn CSVN và 63 điểm cầu tại các Công đoàn Công ty, đơn vị trực thuộc.

     Hội nghị giao ban lần này tập trung thảo luận các nội dung như: quy chế chi tiêu nội bộ tại Công đoàn cấp trên cơ sở cũng như Công đoàn cấp cơ sở; việc thu, nộp kinh phí nghĩa vụ, kinh phí tiết giảm theo nghị quyết 9c và phân phối kinh phí theo nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn Lao động VN.

     Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phân tích sự ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến việc triển khai việc miễn, nộp chậm kinh phí Công đoàn; những thay đổi trong việc quản lý tài chính tài sản Công đoàn do chuyển đổi Công đoàn cấp trên cơ sở thành Công đoàn cấp cơ sở…

NG. CƯỜNG