hội nghị người lao động

Gỗ Thuận An: Tiền lương, thu nhập tăng

CSVNO – Năm 2019 bên cạnh việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đặc biệt chú trọng đến việc quan