Tạp chí Cao su Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

CSVNO – Năm 2019, Tạp chí đã bám sát theo sự chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo VRG, Ban Thường vụ Công đoàn CSVN để xây dựng nội dung truyền tải phù hợp và hiệu quả đến ban đọc. Công tác thông tin tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm, bám sát các chủ trương định hướng chiến lược của VRG đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của VRG cho Tạp chí CSVN tại Hội nghị NLĐ năm 2020, vào ngày 11/6

Nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Đặc biệt, năm 2019 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành, Tạp chí đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền được lãnh đạo VRG đánh giá cao.  Bên cạnh việc xuất bản báo định kỳ 2 kỳ/tháng, Tạp chí còn thực hiện các ấn phẩm cho các đơn vị trong và ngoài ngành để tăng thêm doanh thu, thu nhập cho NLĐ. 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ NN & PTNT
Bà Trương Thị Huế Minh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy VRG, Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao danh hiệu Công nhân ưu tú cho bà Phan Thị Huyển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Tạp chí đạt được trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh: “Tạp chí có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp to lớn của tập thể NLĐ qua các thế hệ trong suốt 38 năm xây dựng và phát triển. Qua mỗi năm, Tạp chí đều có bước phát triển mới. Năm 2019, Tạp chí đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của VRG, hình thức, nội dung tuyên truyền đều được cải tiến, đa dạng, đặc biệt là thông tin trên trang tin điện tử. Năm 2020, ngành cao su tiếp tục gặp khó khăn, vì vậy Tạp chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyên xuyên suốt gắn với những chủ trương, định hướng lớn của ngành trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, tích cực tìm kiếm các nguồn thu để đảm bảo và nâng cao đời sống cho NLĐ”.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, Tạp chí tập trung cải tiến trang tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập nhanh, thông tin phong phú hơn đến bạn đọc. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của VRG, 91 năm truyền thống ngành CSVN; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ VRG; Đại hội thi đua yêu nước các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương ngành cao su phát triển bền vững, gắn với nội dung giới thiệu các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống NLĐ, bảo vệ môi trường, hướng đến cộng đồng của VRG. Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong CBCNLĐ ngành cao su và những giải pháp vượt qua khó khăn; đẩy mạnh các tuyến bài trọng điểm bằng các thể loại như chính luận, bình luận, sổ tay phóng viên, ghi chép, ký sự trên các lĩnh vực khác ngoài cao su như sản phẩm cao su, gỗ, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. 

Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG trao Bằng khen của VRG cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Năm nay, Tạp chí cũng sẽ chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị cho Phóng viên, Biên tập viên thông qua các khóa tập huấn, thảo luận chuyên đề phù hợp với xu thế phát triển của ngành cao su.

Ông Trần Văn Hậu – Q.TBT và bà Phan Thị Huyển – Chủ tịch Công đoàn Tạp chí ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2020
Hai cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn CSVN

Trong tình hình khó khăn chung của ngành, Tạp chí sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó, tiết kiệm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, duy trì, đảm bảo đời sống NLĐ. Một số chỉ tiêu chính Tạp chí xây dựng trong năm 2020, cụ thể: Xuất bản 414.724 cuốn tạp chí, doanh thu 21,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 110 triệu đồng, nộp ngân sách 288 triệu đồng, lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng.

QUỲNH MAI. Ảnh: VŨ PHONG