Lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người lao động Cao su Sơn La

CSVNO – Nhằm động viên người lao động Công ty CP Cao su Sơn La nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng cao điểm thi đua nước rút cuối năm, ngày 16/11, đoàn công tác lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao quà cho người lao động công ty.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động tại NT Châu Quỳnh

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người lao động ở NT Châu Sơn, NT Mường La, NT Châu Quỳnh, NT Châu Thuận, Nhà máy chế biến 28/10; tặng quà cho người lao động với tổng số tiền 150 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty CP Cao su Phước Hòa hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 20 triệu đồng và Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đoàn công tác thăm hỏi, làm việc tại NT Mường La

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, về phong trào thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, thăm hỏi và động viên người lao động Cao su Sơn La giữ vững tư tưởng, ổn định sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn hiện tại, cùng đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, góp phần cùng đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đoàn công tác thăm hỏi, làm việc tại NT Châu Sơn
Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam động viên người lao động Cao su Sơn La
Đoàn công tác trao quà cho các cháu điểm trường cao su thuộc Trường mầm non Mường Bon
Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao quà Trường mầm non Mường Bon
TUỆ LINH – CTV