Trên 1,3 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự


CSVNO – Thông tin từ Hội nghị đánh giá, tổng kết sau 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai và 4 công ty cao su trực thuộc VRG tại Gia Lai vào sáng 28/11 cho thấy, 4 công ty đã đầu tư trên 1,3 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong năm qua.
Khen thưởng cho các tập thể tại hội nghị.
Khen thưởng cho các tập thể tại hội nghị.

Theo đánh giá, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai và 4 công ty cao su (Chư Păh, Chư Sê, Chư Prông, Mang Yang) đã hoàn thành tốt 5 nội dung theo chương trình phối hợp hoạt động đã đề ra, góp phần tích cực vào nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và công nhân của 4 công ty.

Ngoài ra còn phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ và công nhân, phối hợp với các bộ ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 2 bên đã thực hiện có hiệu quả các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào kết nghĩa với thôn làng….

Khen thưởng cho các cá nhân
Khen thưởng cho các cá nhân

Trong năm, 4 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100%, tiếp nhận 8 quân nhân trở lại công tác. Ngoài ra, 4 công ty cũng đã đầu tư trên 1,3 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Giữa 2 bên đã phối hợp tốt với nhau trong việc giúp nhân dân khắc phục và sửa chữa nhà cửa, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân
Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân

Tại buổi tổng kết, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã ký kết biên bản bàn giao cụm trưởng cho Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Đồng thời, trao quyết định khen thưởng của TGĐ VRG cho 5 cá nhân và 5 tập thể. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của cụm.

Lãnh đạo công ty Chư Păh trao giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu của công ty
Lãnh đạo công ty Chư Păh trao giấy khen cho cá nhân tiêu biểu của công ty

Dịp này, cụm thi đua số 5 cũng tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng và thi đua quyết thắng trong năm 2017. Theo đó, các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong thi đua của các đơn vị trong cụm đã cơ bản hoàn thành và đạt 100% kế hoạch đề ra.

Bàn giao cụm trưởng cho Công ty Mang Yang
Bàn giao cụm trưởng cho Công ty Mang Yang

Phát biểu tại hội nghị, Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp đề nghị: Các công ty cao su và Bộ chỉ huy quân sự cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động đến từng người cán bộ, chiến sỹ và công nhân cao su, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua lao động sản xuất, thường xuyên khen thưởng, biểu dương kịp thời những nhân tố điển hình.

Tin, ảnh: Gia Linh