hoàn thành sản lượng

Hoàn thành sản lượng trước 5 tháng

CSVN – Chị Nguyễn Hồng Huệ là công nhân về trước kế hoạch đầu tiên ở Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Năm 2022, chị được giao sản lượng 10,289 tấn mủ. Đến

Phấn đấu khai thác vượt 4,3% kế hoạch

CSVN – Với dự báo điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp, VRG dự kiến năm 2022 tổng sản lượng khai thác toàn VRG vượt 4,3%. Để

Kiên định hoàn thành mục tiêu kép

CSVN – Khi những tờ lịch trên tường mỏng dần cũng là lúc báo hiệu một năm mới đang về, cái thời khắc ấy lòng người thật lạ, một chút háo hức xen lẫn một

Cao su Mang Yang nỗ lực về đích

CSVNO – Mặc dù phải đối mặt trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp

Cao su Mang Yang nỗ lực về đích

CSVNO – Mặc dù phải đối mặt trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty TNHH MTV