Tự hào mùa thu độc lập

CSVN – “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đọc những dòng này mà Bác Hồ đã viết trong Bản Tuyên ngôn độc lập 75 năm trước khiến mỗi chúng ta càng thêm xúc động, tự hào về Tổ quốc Việt Nam yêu quý.

Không cần những lời lẽ đao to búa lớn hay những khẩu hiệu mang tính hô hào, ngày độc lập của mỗi người Việt Nam là khoảnh khắc lắng lòng cần thiết để chiêm nghiệm bằng chính tình cảm và suy tư cá nhân về những giá trị thiêng liêng của ba từ: Độc lập, Tự do và Chủ quyền của dân tộc. Một dân tộc độc lập để tự quyết định lấy vận mệnh của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào khác. Một dân tộc tự do khi các công dân được quyền lựa chọn người đại biểu của mình. Một đất nước có chủ quyền trong cộng đồng thế giới, được đảm bảo bằng sự toàn vẹn lãnh thổ, không ai được xâm phạm.

Trong suốt 75 năm qua, chủ quyền là những giá trị mà dân tộc ta đã không ngừng theo đuổi và vươn tới. Những giá trị mang tính nhân loại ấy đã được đánh đổi bằng sự hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và sinh mệnh của hàng triệu người con ưu tú. Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã mất hơn ba mươi năm cho những chiến cuộc tàn khốc để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc, mất gần 20 năm bị bao vây, cô lập và chỉ mới chưa đầy ba mươi lăm năm để

xây dựng đất nước từ vị thế đói nghèo, lạc hậu … Trong chừng thời gian ấy, chúng ta đã làm được nhiều thứ, đã đưa được Việt Nam thoát ra khỏi thân phận một nước “đói ăn từng bữa”, đã bắt đầu xác lập được một vị thế không nhỏ trong khu vực và được bạn bè quốc tế coi trọng.

Trong một thế giới toàn cầu hóa, khi chủ nghĩa nước lớn ngày càng có nhiều hình thái mới, khi những hành động xâm phạm chủ quyền dân tộc ngày càng trở nên tinh vi hơn, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và độc lập toàn vẹn của một quốc gia nhỏ, yếu vì thế phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Chợt nhớ lời tâm sự tha thiết của một nhà lãnh đạo: Muốn thoát khỏi mọi uy hiếp, muốn phát triển được để tồn tại trong thế giới này, muốn bảo vệ được chủ quyền và độc lập dân tộc thực sự, nhất thiết dân tộc này phải phấn đấu bằng mọi giá thoát ra khỏi nỗi nhục nghèo hèn. Đất nước này phải mạnh lên, đột phá để phát triển, để thoát khỏi thân phận nước nghèo, chính là sứ mệnh lịch sử của thế hệ ngày hôm nay.

Treo cờ Tổ quốc, hát vang bài Quốc ca, chào cờ sáng thứ hai,…mỗi người có một cách riêng của mình để kỷ niệm ngày Độc lập, tất cả đều thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Nhưng sẽ chẳng có cách kỷ niệm nào hơn, bằng sự hun đúc cá nhân đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh và đủ khát vọng để dấn thân vì Tổ quốc.

XUÂN MẪN