Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo

CSVNO – Sáng 5/5, Hội phụ nữ Công ty 716 (Binh đoàn 15) đã khai mạc Đại hội đại biểu Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có hơn 100 đại biểu, đại diện cho hơn 420 hội viên phụ nữ đơn vị.

Lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua các hoạt động, các phong trào của Hội phụ nữ Công ty 716 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy- Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, sự hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành cấp trên, Hội Phụ nữ Công ty 716 đã đoàn kết phát huy nội lực, thống nhất xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động đúng và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tâm lý, trình độ, văn hóa của hội viên.

Quá trình triển khai thực hiện, đã tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt khó mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước xác định nên hiệu quả cao.

Các đại biểu tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Ban chấp hành Hội được củng cố đủ số lượng, chất lượng hoạt động, đảm bảo năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.  Bám sát nhiệm vụ, hoạt động đúng chức năng, chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc các nội dung về công tác phụ nữ, dân số gia đình và trẻ em, giáo dục mầm non, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho hội viên.

Các đại biểu về dự đại hội

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Hội phụ nữ Công ty 716 đã quán triệt và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “ Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phối hợp với Công đoàn, Đoàn cơ cở của đơn vị tổ chức các hoạt động “hướng về cơ sở” như: Quyên góp ủng hộ các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, tiếp sức hội viên khó khăn…Làm tốt công tác hỗ trợ, định hướng giúp hội viên hiểu, nắm chắc và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng với thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu trong gia đình.

Qua đó kịp thời động viên cổ vũ cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm , giảm chi phí…góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Chị em phụ nữ công ty giới thiệu những hoạt động của đơn vị mình với lãnh đạo cấp trên tại đại hội

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ ở Hội phụ nữ công ty 716 là thực hiện nhiệm vụ toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào những “khâu yếu, mặt yếu” mà Đại hội nhiệm kỳ trước chỉ ra, như: Bám sát bản làng, gần gũi chị em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, qua đó cán bộ Hội động viên và khích lệ chị em chia sẻ khó khăn gắn bó với đơn vị, chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng công tác Hội, do đó trình độ chuyên môn của cán bộ Hội được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, 5 năm liên tục (2016-2021) Hội phụ nữ công ty 716 đạt dạnh hiệu VMXS được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng bằng khen; gần 400 lượt hội viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận xác định nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu, các chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung nâng đột phá vào việc  nâng cao nhận thức, trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên;  đổi mới các hình thức hoạt động phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương, tập tục của chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số để lôi cuốn hội viên tham gia và trở thành một sân chơi bổ ích, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

PV