VRG sẽ công bố chương trình phát triển bền vững ngày 29/5

CSVNO – Tại cuộc họp với Ban tư vấn Phát triển bền vững của VRG, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Phát triển bền vững là xu hướng của thế giới và nếu không có lộ trình thực hiện thì doanh nghiệp sẽ thụt lùi so với thế giới. Chính vì vậy VRG phải quyết liệt thực hiện và đạt được kết quả tốt”.
Toàn cảnh cuộc họp Ban tư vấn Phát triển bền vững VRG ngày 23/5
Toàn cảnh cuộc họp Ban tư vấn Phát triển bền vững VRG ngày 23/5

Là một Tập đoàn có quy mô lớn và ngày càng hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, Ban lãnh đạo VRG nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp phát triển bền vững là gắn liền với 3 khía cạnh: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Để thể hiện sự quyết tâm và nhận thức phát triển bền vững là con đường tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đầu ngành, VRG đã thực hiện những bước đầu về sự cam kết và tính sẵn sàng hướng đến phát triển bền vững thông qua các hoạt động cụ thể như sau: Thành lập Ban chỉ đạo phát triển bền vững của Tập đoàn và tại các đơn vị thành viên, đồng thời thành lập các tổ thực hiện chứng chỉ rừng bền vững và quan hệ – tham vấn cộng đồng; Cam kết phát triển cao su bền vững của VRG – Hướng tới môi trường thân thiện và hỗ trợ cộng đồng dân cư; Phổ biến Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế- đây là tài liệu hợp tác giữa WWF, VRG, VRA; Ký biên bản hợp tác với IKEA để cung cấp gỗ, sản phẩm gỗ cao su và sản phẩm cao su nội thất; Phổ biến Tài liệu Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mê Kông…

Ngày 29/5/2019, VRG sẽ tổ chức Lễ ký kết quy chế hợp tác và Công bố chương trình phát triển bền vững của VRG. Trong 7 tháng cuối năm, VRG sẽ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chí quốc gia và quốc tế. Phấn đấu trong năm 2019 có ít nhất 2 – 3 đơn vị với khoảng 10.000 ha được cấp chứng chỉ rừng Việt Nam hoặc chứng chỉ khác.

Thực hiện kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và phát triển 20.000 ha rừng gắn với vùng cao su. Đồng thời, thực hiện các giải pháp và chứng chỉ quốc gia/quốc tế về phát triển bền vững. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Quản lý dữ liệu vườn cây bằng công nghệ thông tin, bản đồ kỹ thuật số, hướng tới ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS…

MINH NHIÊN, Ảnh: VŨ PHONG