Đảng bộ VRG

Vận dụng lợi thế để phát triển, bứt phá

CSVN – Nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng cụ thể trong điều kiện khách quan, còn đó những khó khăn tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của ngành. Khó khăn cũng