Đảng bộ VRG

Vận dụng lợi thế để phát triển, bứt phá

CSVN – Nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng cụ thể trong điều kiện khách quan, còn đó những khó khăn tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của ngành. Khó khăn cũng

Với Đảng vẹn tròn tin yêu!

CSVN – Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào cuộc chiến cam go, khi dịch bệnh Covid -19 có

Dấu ấn nhiệm kỳ

CSVN – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ VRG đã tạo được nhiều dấu ấn thể hiện đậm nét vai trò lãnh đạo xuyên suốt và toàn diện của tổ chức Đảng trong

Đảng bộ VRG hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

CSVNO – Đó là nhận định của đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; thi hành điều lệ

Với Đảng vẹn tròn tin yêu!

CSVN – Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào

Dấu ấn nhiệm kỳ

CSVN – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ VRG đã tạo được nhiều dấu ấn thể hiện đậm nét vai trò lãnh đạo

Dấu ấn nhiệm kỳ

CSVN – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ VRG đã tạo được nhiều dấu ấn thể hiện đậm