sơ kết 6 tháng

Đảng bộ VRG hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

CSVNO – Đó là nhận định của đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; thi hành điều lệ