Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu

CSVN – Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng  chí  Trần  Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XVI, khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức ngày 4/4.
Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị.
Cần thực hiện tốt các giải pháp đề ra

Năm 2019, dự báo tình hình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị sẽ tiếp tục gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định, vì vậy cán bộ, đảng viên, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Đặc biệt, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nhất là người tham gia công tác quản lý, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Dự báo hoạt động SXKD của Tập đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện. Để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, các công ty, đơn vị phải tập trung quản lý suất đầu tư, giá thành sản phẩm, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Và nhất là phải tập trung, củng cố lại công tác quản lý, công tác cán bộ, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát”, đ/c Bí thư Đảng bộ VRG chỉ đạo. Còn đ/c Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG, nhấn mạnh để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, các công ty cần tập trung thực hiện tốt 10 giải pháp đề ra. Trong đó, đơn vị phải chủ động đối phó với khó khăn, tích cực thực hiện tái cơ cấu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm. “Đối với các dự án đầu tư ra bên ngoài thì người đứng đầu dự án và công ty mẹ phải có trách nhiệm. Yếu tố con người có vai trò rất quan trọng”, TGĐ phát biểu.

Lợi nhuận quý I ước đạt 1.053 tỷ đồng

Quý I/2019, toàn Tập đoàn khai thác được 35.000 tấn mủ, bằng 11% KH năm, thu mua mủ tiểu điền 11.000 tấn, bằng 14,6% KH năm, tiêu thụ 55.000 tấn, sản lượng chế biến gỗ các loại đạt 240.000 m³, tổng doanh thu ước đạt 5.148 tỷ đồng (16,6% KH năm), tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 053 tỷ đồng, nộp ngân sách 500 tỷ đồng (bằng 20% KH năm).

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính, đến nay VRG đã thoái vốn, thu về trên 1.768 tỷ đồng/1.452 tỷ đồng giá trị sổ sách, lãi hơn 315 tỷ đồng. Tập đoàn sẽ tiếp tục thoái vốn các đơn vị còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo đề xuất bổ sung của Tập đoàn.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu  quả.  Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Trong tháng 4 và quý II/2019, Đảng bộ VRG sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc giao, thỏa thuận kế hoạch 2019 của các đơn vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn trên cơ sở được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN phê duyệt.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện KH SXKD, ra quân khai thác mủ. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đại diện vốn tại DN khác và người đứng đầu trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

BÌNH NGUYÊN